:

Hur bokförs ett julbord?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokförs ett julbord?
  2. Hur bokförs gåva till kund?
  3. Hur bokförs gåva till anställd?
  4. Hur bokförs Minnesgåva?
  5. Hur bokförs gåva?

Hur bokförs ett julbord?

En kostnad för en skattepliktig förmån av julbord redovisas tillsammans med den ingående momsen i kontogrupp 76 för anställda och i kontogrupp 69 för egenföretagare. För anställda sker förmånsbeskattningen i lönekörningen och redovisas som en kostnad (debitering) och en negativ kostnad (kreditering) i kontogrupp 73.

Hur bokförs gåva till kund?

Kostnader för lämnade reklamgåvor till kunder bokförs normalt i kontogrupp 59 och kostnader för representationsgåvor till kunder bokförs normalt i kontogrupp 60.

Hur bokförs gåva till anställd?

Gåva till anställd Julgåva är skattefritt om värdet inte överstiger 500 kr inkl moms. I värdet är ej kostnad för transport mm inräknat. Från första kronan över 500 kr så är gåvan skattepliktig. Jubileumsgåva vilken kan ges till anställda då företaget firar jubileum, till exempel 25, 50, år.

Hur bokförs Minnesgåva?

En kostnad för en skattefri minnesgåva redovisas normalt som en personalkostnad i kontogrupp 76 och momsen redovisas som ingående moms (negativ skuld) för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person.

Hur bokförs gåva?

En gåva till exempelvis en hjälporganisation är en kostnad för företaget utan att vara ett direkt inköp som driver verksamheten framåt. I stället bokför du din gåva som diverse övrig kostnad, du för in den i kontoklass 6, förslagsvis 6993, enligt BAS-kontoplanen 2014.