:

Hur funkar periodiseringsfonder?

Innehållsförteckning:

 1. Hur funkar periodiseringsfonder?
 2. Hur avsätter man till periodiseringsfond?
 3. Hur beräknar man periodiseringsfond?
 4. Hur bokförs en periodiseringsfond?
 5. Vad ingår i återföring av periodiseringsfonder?
 6. Vad är periodiseringsfonder 2020?
 7. Hur ska man återföra periodiseringsfond till beskattning?

Hur funkar periodiseringsfonder?

Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. Du kan alltså få en viss skattekredit. Du kan också använda periodiseringsfonder till att jämna ut ditt resultat mellan olika år och på sätt få en jämnare beskattning.

Hur avsätter man till periodiseringsfond?

Enligt de nuvarande reglerna har enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag möjlighet att sätta av 30 procent av årets vinst, beräknad på visst sätt, till periodiseringsfond. Beloppet som sätts av till periodiseringsfond ett år måste återföras senast efter sex år.

Hur beräknar man periodiseringsfond?

Enskilda firmor, ägare i handelsbolag och ägare i kommanditbolag får göra avsättning till periodiseringsfond med 30% av årets resultat. Juridiska personer, så som aktiebolag, får sätta av 25% av årets resultat innan skatt i periodiseringsfond. Exempel: Årets resultat innan skatt i en enskild firma är kr.

Hur bokförs en periodiseringsfond?

 • En avsättning till en periodiseringsfond bokförs genom att ett konto i kontogrupp 88 debeteras och att ett konto i kontogrupp 21 krediteras. En återföring från en periodiseringsfond bokförs genom att ett konto i kontogrupp 88 krediteras och att ett konto i kontogrupp 21 debeteras.

Vad ingår i återföring av periodiseringsfonder?

 • Återföring av periodiseringsfonder ingår i underlag för ny avsättning. När man gör en återföring från periodiseringsfond så ingår det återförda beloppet i den eventuella vinst som är underlag för ny avsättning.

Vad är periodiseringsfonder 2020?

 • Periodiseringsfonder, 2020, används för att senarelägga beskattning eller utjämna företagets resultat över olika år.

Hur ska man återföra periodiseringsfond till beskattning?

 • Återföring av periodiseringsfonder. Återföring av (lösa upp) periodiseringsfond till beskattning? Ett företag bestämmer själv vilket år man återför en periodiseringsfond till beskattning, men en periodiseringsfond måste alltid återföras till beskattning senast 6:e året efter avsättningen.