:

Vad gör en Ställningsmontör?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en Ställningsmontör?
  2. Vad tjänar en Ställningsmontör?
  3. Hur mycket tjänar en ställningsbyggare?
  4. Vad måste man göra med arbetsplanen?
  5. Får vem som helst bygga ställning?

Vad gör en Ställningsmontör?

En ställningsbyggare bygger och monterar byggnadsställningar som används när nya hus byggs eller gamla hus och fasader renoveras. Ställningsbyggarna bygger hela ställningar från grunden med stålrör och träplank eller monterar ihop färdiga ställningssystem.

Vad tjänar en Ställningsmontör?

Genomsnittlig lön: 180 kronor i timmen. Utbildning: Det finns fem kurser. Ställningar lägre än nio meter, högre än nio meter, väderskydd, särskilda konstruktioner samt rullställning. Efter 4 800 timmars arbete som lärling och ett prov kan en ställningsbyggare få sitt yrkesbevis.

Hur mycket tjänar en ställningsbyggare?

En Ställningsbyggare i Sverige tjänar i snitt 32 200 kr i månadslön. Lönen för en Ställningsbyggare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Vad måste man göra med arbetsplanen?

Arbetsplanen ska, i fråga om arbetsredogörelsen och tidsplanen för arbetet, anpassas till den pågående markanvändningen inom det område där undersökningsarbetet ska utföras.

Får vem som helst bygga ställning?

Man ska ha gått en utbildning anordnad av ett företag som kan området väl och är bra på att lära ut. Mer specifika krav än så finns det inte från Arbetsmiljöverkets håll. Det finns således inga formella krav som t.