:

Vad gör du som studiehandledare?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör du som studiehandledare?
  2. Hur mycket tjänar en studiehandledare?
  3. Vad krävs för att bli lärare i modersmål?
  4. Vem är studiehandledare?
  5. Vad tjänar en lärarassistent?

Vad gör du som studiehandledare?

Studiehandledaren är medveten om vilka kunskapskrav som minst ska uppnås i ämnet och stöttar eleven genom de delar som bedöms vara viktiga för att eleven ska lyckas. Studiehandledning på moders- målet efter lektionen passar elever som har kommit längre i sin utveckling av svenska språket.

Hur mycket tjänar en studiehandledare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201623 500 kronor22 800 kronor
201724 100 kronor23 500 kronor
201824 500 kronor24 000 kronor
201925 100 kronor24 700 kronor

Vad krävs för att bli lärare i modersmål?

Vad gäller för modersmålslärare och yrkeslärare? Enligt reglerna kan du inte få legitimation som bara modersmålslärare. Du måste alltid ha en lärarexamen för att kunna få lärarlegitimation i något ämne, inklusive modersmål. Utöver det måste du uppfylla Skolverkets krav som hör ihop med utbildningen.

Vem är studiehandledare?

Studiehandledare är anställda på grund- och gymnasieskolorna och ger stöd åt elever som har svårt att tillgodogöra sig undervisningen på svenska.

Vad tjänar en lärarassistent?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201623 500 kronor22 800 kronor
201724 100 kronor23 500 kronor
201824 500 kronor24 000 kronor
201925 100 kronor24 700 kronor