:

Hur kan man se var en person är folkbokförd?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan man se var en person är folkbokförd?
 2. Kan man söka i folkbokföringen?
 3. Är jag folkbokförd i Sverige?
 4. Vad innebär att vara folkbokförd?
 5. Vad är folkbokföringen i Sverige?
 6. Vilka myndigheter överför nya uppgifter till folkbokföringen?
 7. Hur ska folkbokföring ske i Sverige?

Hur kan man se var en person är folkbokförd?

Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om du är inneboende hos någon eller hyr bostaden i andra hand. Tänk på att ha ditt namn på dörren eller postfacket så att din post kommer fram. Var noggrann med att skriva rätt lägenhetsnummer i din flyttanmälan. Det går inte att ha en c/o-adress till registrerad.

Kan man söka i folkbokföringen?

Vad vill du ha hjälp med? - I vyn kan du göra sökningar i Skatteverkets folkbokföringsregister Navet.

Är jag folkbokförd i Sverige?

Folkbokföring i Sverige ska ske om du bedöms komma att vistas i landet i minst ett år. Det finns inget krav på att man ska vara anställd eller ha utbildningsbidrag för att bli folkbokförd. ... Som folkbokförd har du också rätt till sjukvård till samma patientavgifter som svenska medborgare som bor i Sverige betalar.

Vad innebär att vara folkbokförd?

 • Att vara folkbokförd innebär bland annat att du får ett fullständigt personnummer. Som folkbokförd har du också rätt till sjukvård till samma patientavgifter som svenska medborgare som bor i Sverige betalar.

Vad är folkbokföringen i Sverige?

 • Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige. När du ska anmäla flytt, byta namn eller gifta dig ska du vända dig till Skatteverket. När du ska anmäla flytt, byta namn eller gifta dig ska du vända dig till Skatteverket.

Vilka myndigheter överför nya uppgifter till folkbokföringen?

 • De myndigheter som Skatteverket dagligen överför nya uppgifter från folkbokföringen till, är bland annat följande: Försäkringskassan. Migrationsverket. Lantmäteriet. Centrala studiestödsnämnden (CSN) Transportstyrelsen, med bland annat bil- och körkortsregister.

Hur ska folkbokföring ske i Sverige?

 • Folkbokföring i Sverige ska ske om du bedöms komma att vistas i landet i minst ett år. Det finns inget krav på att man ska vara anställd eller ha utbildningsbidrag för att bli folkbokförd. För personer som flyttar inom den Europeiska gemenskapen ska man från fall till fall bedöma i vilket land man är försäkrad.