:

Vad är Redovisningsplikt?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Redovisningsplikt?
  2. Är förvaltare redovisningsskyldiga?
  3. Hur redovisar en god man?
  4. Vad är en Årsräkning?
  5. Vad tjänar en förvaltare god man?
  6. Vad gör en god man Malmö?

Vad är Redovisningsplikt?

Redovisningsplikten innebär att god man/förvaltare från första dagen av sitt förordnande behöver redovisa ekonomin till överförmyndaren. Det börjar med att ställföreträdaren lämnar in en förteckning till överförmyndaren där huvudmannens samtliga tillgångar och skulder tas upp.

Är förvaltare redovisningsskyldiga?

Om du som god man eller förvaltare har ett uppdrag där förvalta egendom ingår, är du redovisningsskyldig gentemot överförmyndaren vad gäller din huvudmans ekonomi. I årsräkningen ska du redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. ...

Hur redovisar en god man?

Du måste ha möjlighet att avsätta tid för ditt uppdrag och alltid ha huvudmannens bästa i fokus. Uppdraget innebär också en skyldighet att redovisa hur du sköter huvudmannens ekonomi och övriga insatser. Du redovisar ditt uppdrag i en förteckning, årsräkning/sluträkning och redogörelse till överförmyndaren.

Vad är en Årsräkning?

Årsräkningen är en årlig ekonomisk redovisning av huvudmannens ekonomi. ... Årsräkningen/sluträkningen ska innehålla uppgifter om huvudmannens tillgångar och skulder, inkomster och utgifter, samt en redogörelse för omfattningen av de åtgärder som ställföreträdaren vidtagit i sitt uppdrag.

Vad tjänar en förvaltare god man?

Som god man tjänar du i regel cirka 10 000 kronor brutto årligen, såvida du tar dig an ett uppdrag med medelsvår komplexitet. Din ersättning betalas alltid ut årligen, och ersättningsbeloppet är alltid baserat på en bestämd procentsats som grundas utifrån det basbelopp som gäller för året.

Vad gör en god man Malmö?

Vad en god man eller förvaltare kan hjälpa till med. Den gode mannens eller förvaltarens uppdrag delas upp i tre delar: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. ... förvalta egendom –till exempel betala räkningar, placera pengar och fördela pengar till huvudmannen.