:

När börjar man skela?

Innehållsförteckning:

  1. När börjar man skela?
  2. Vad kan orsaka dubbelseende?
  3. Vad händer om hornhinnan lossnar?
  4. Kan man träna bort skelning?
  5. Hur många är Skelögda?

När börjar man skela?

Det är helt normalt att nyfödda barn skelar då och då de första månaderna eftersom synen inte är färdigutvecklad. Vid tre till fyra månaders ålder börjar barnet kunna rikta ögonen åt samma håll. Om ditt lilla barn skelar hela tiden eller med enbart ett öga bör du kontakta din barnavårdscentral för en undersökning.

Vad kan orsaka dubbelseende?

När ögonen är riktade åt olika håll kan du se dubbelt. Dubbelseende kan bero på skelning, dold skelning eller något problem med synen, till exempel grå starr.

Vad händer om hornhinnan lossnar?

Eftersom glaskroppen inte längre ger stöd åt näthinnan kan vätska tränga in genom hålet. Det gör att näthinnan lossnar från åderhinnan. Näthinnan få då inte det syre och den näring som den behöver och fungerar sämre.

Kan man träna bort skelning?

I en liten andel fall kan mildare skelning orsakad av otillräcklig konvergens (där ögonen har svårt att fokusera på föremål på nära håll) korrigeras med hjälp av övningar för ögonmusklerna. Dessa ögonövningar innefattar att träna på att fokusera på en penna som hålls upp framför ögonen, samt på bildskärmsterapi.

Hur många är Skelögda?

Vid skelningar som växlar mellan ögonen är synskärpan oftast normal. Det finns fyra olika former av skelning: inåtskelning (latin: strabismus convergens), när det skelande ögat viker in mot näsan. Sådan skelögdhet är vanlig, cirka 90 % av alla skelningarna är inåtskelningar.