:

Er Roundup forbudt i Danmark?

Innehållsförteckning:

 1. Er Roundup forbudt i Danmark?
 2. Er Roundup et pesticid?
 3. Er Roundup farligt for katte?
 4. Hvor må man bruge Roundup?
 5. Er Roundup ulovligt?
 6. Kan man blande Roundup?
 7. Er Roundup kræftfremkaldende?
 8. Er Roundup farligt for dyr?
 9. Hvordan bruger man Roundup?
 10. Hvornår kan der sprøjtes med Roundup?
 11. Er Roundup forbudt i Danmark?
 12. Hvornår er Roundup lovligt?
 13. Har Roundup været på markedet?
 14. Er Roundup kræftfremkaldende?

Er Roundup forbudt i Danmark?

1. juli 2020 blev det forbudt ulovligt for private haveejere at købe pesticider i koncentreret form, fx produkter med glyphosat. Det betyder, at du kun kan købe produkter, der er klar til brug med det samme, og ikke midler du selv skal blande op.

Er Roundup et pesticid?

Glyfosat er verdens mest anvendte pesticid, og der bliver især brugt store mængder af det i landbruget i form af ukrudtsbekæmperen Roundup – men nu er stoffet under voldsomt pres fra flere forskellige aktører, der mener, at det ikke kun kan få brugt med ukrudt, men også er skadeligt for mennesker og miljø.

Er Roundup farligt for katte?

Roundup er desværre ikke bare skadeligt for din kat. Det er også skadeligt for alle os der får det via grundvandet hvor det før eller siden ender.

Hvor må man bruge Roundup?

Regeringen vil forbyde brugen af svært-nedbrydelige sprøjtemidler som blandt andet Roundup visse steder, fordi det kan sive ned i grundvandet og forurene drikkevandet. Hverken kommuner eller private fremover bruge sprøjtemidler på terrasser, indkørsler, fortove, veje og parkeringsarealer.

Er Roundup ulovligt?

EU har godkendt brugen af glyphosat, aktivstoffet i Roundup, indtil mindst 2022. Dermed er det fortsat lovligt at bruge det populære ukrudtsmiddel både for private og erhvervsdrivende.

Kan man blande Roundup?

Alt afhængig af hvilke planter du vil bekæmpe, så er der forskellige blandingsforhold (faktisk kan du også købe færdigblandede sprayflasker og -beholdere, men det kan absolut ikke betale sig). Er der tale om små ukrudtsplanter, så anbefaler fabrikker 30 ml til 1 liter vand.

Er Roundup kræftfremkaldende?

Roundup er næppe kræftfremkaldende i de tilladte doser, og vi redder ikke biodiversiteten ved at forbyde det, siger forskere.

Er Roundup farligt for dyr?

Hvis man spørger sagkundskaben, er Glyfosat ikke farlig for mennesker eller dyr. ... Det er aldrig bevist, at mennesker eller dyr er blevet syge af anvendelse af Roundup, når det anvendes efter forskrifterne. Ingen mennesker, dyr, insekter, fugle eller fisk er truet af Glyfosat.

Hvordan bruger man Roundup?

Roundup sprøjtes på ukrudtets blade. Roundup optages gennem bladene og transporteres ind i plantens saftstrøm. Roundup transporteres helt ud i ukrudtets rødder og skud. Roundup bekæmper bladene, skuddene og rødderne, så planten dør.

Hvornår kan der sprøjtes med Roundup?

Benyt Roundup om foråret og sommeren. På det tidspunkt er planterne i vækst og bladene er helt grønne. Derved optages giften bedst. Samtidig er vejrforholdene mere ideelle.

Er Roundup forbudt i Danmark?

 • Analyse: Nej, Roundup bliver ikke forbudt i Danmark, men… Ikke blot Monsanto, men en hel industri, har fået et chok af den dom, der tildeler en amerikansk pedel 1,9 milliarder kroner i erstatning for at have sprøjtet med Roundup, også selv om dommen ikke umiddelbart får konsekvenser i Europa. Tallene taler deres tydelige sprog.

Hvornår er Roundup lovligt?

 • Det er lovligt at bruge Roundup indtil 2022. EU har godkendt brugen af glyphosat, aktivstoffet i Roundup, indtil mindst 2022. Dermed er det fortsat lovligt at bruge det populære ukrudtsmiddel både for private og erhvervsdrivende.

Har Roundup været på markedet?

 • »Roundup har været på markedet i mange årtier, og vi har et meget stort datagrundlag,« siger Susanne Hougaard Bennekou, som har over tyve års erfaring med at vurdere sprøjtemidlers skadevirkninger. »Ingen studier påviser en årsagssammenhæng mellem eksponering for glyphosat og udvikling af kræft.

Er Roundup kræftfremkaldende?

 • Roundup er et af de mest gennemtestede sprøjtemidler på markedet, og der er ikke videnskabelig dokumentation for, at det er kræftfremkaldende ved de doser, som mennesker udsættes for, siger Susanne Hougaard Bennekou, der er seniorrådgiver og forsker i humantoksikologi på Fødevareinstituttet ved Danmark Tekniske Universitet (DTU).