:

Hvilke konsekvenser har det at isen smelter?

Innehållsförteckning:

  1. Hvilke konsekvenser har det at isen smelter?
  2. Hvordan kan havstrømmene forklare hvorfor isen smelter langsommere ved Antarktis end i Arktis?
  3. Hvor meget dækker indlandsisen?
  4. Hvor er indlandsisen tykkest?
  5. Hvad vil der ske hvis indlandsisen smelter?
  6. Hvad vil der ske hvis polerne smelter?
  7. Hvad vil der ske hvis isen på Nordpolen smelter?
  8. Hvad sker der hvis isen på Grønland smelter?
  9. Hvor meget af Grønland er stadig dækket af indlandsis?
  10. Hvor meget vejer Indlandsisen?

Hvilke konsekvenser har det at isen smelter?

Smelter al is på Jorden, stiger verdenshavene omkring 70 m. En total afsmeltning af isen ville dog kræve en varmere klode, end vi har i dag. Oven i de 70 m ville derfor komme yderligere et bidrag på op til 30 m fra vands varmeudvidelse – altså det forhold, at varmt vand fylder mere end koldt.

Hvordan kan havstrømmene forklare hvorfor isen smelter langsommere ved Antarktis end i Arktis?

Den globale opvarmning får indlandsisen og isenAntarktis til at smelte. ... Store mængder ferskvand tilføres havet, når Indlandsisen smelter, og det er medvirkende til at verdenshavene stiger. Men tilførslen af ferskvand kan på sigt også påvirke havstrømmene på hele kloden – bl.

Hvor meget dækker indlandsisen?

Grønlands Indlandsis er den næststørste iskappe i verden, kun overgået af iskappen på Antarktis. Indlandsisen dækker 80 % af Grønland og er svimlende 1.726.400 km2 stor.

Hvor er indlandsisen tykkest?

Grønland. Grønlands indlandsis er det flere kilometer tykke isskjold, der dækker hovedparten af øen. Indlandsisen består af ca. 2,8 millioner km3 is, som, hvis den smeltede, ville medføre en stigning af vandstanden i verdenshavene på 7,2 meter.

Hvad vil der ske hvis indlandsisen smelter?

Det vand, som smelter fra Indlandsisen og gletsjerne, vil skylle fra land og ud i havet og få vandstanden til at stige. Dette skyldes at det er vand og is, der tilføres havet udefra. ... Hvis al is fra indlandsisen i Grønland smeltede, ville det bidrage til, at den globale vandstand ville stige med ca. 7 meter.

Hvad vil der ske hvis polerne smelter?

De nye landkort fra National Geographic viser, hvad der sker, hvis alt isen på kloden smelter. Havene vil stige, og kystlinjen på de forskellige kontinenter vil trække sig betragteligt tilbage i forhold til den nuværende geografiske placering. ... Hvis alt isen på Jorden smelter, vil vandstanden stige med 65 meter.

Hvad vil der ske hvis isen på Nordpolen smelter?

Når is og sne smelter øges absorptionen af sollys, og temperaturen stiger yderligere. Når isen på nordpolen (havis) smelter, kan vi udvinde olie i området og øge udledningen af drivhusgasser. Man kan ikke opstille boreplatforme i områder med havis – det er for risikabelt.

Hvad sker der hvis isen på Grønland smelter?

Indlandsisen og gletsjere. ... Hvis al is fra indlandsisen i Grønland smeltede, ville det bidrage til, at den globale vandstand ville stige med ca. 7 meter. Hvis al isen fra Antarktis' iskappe smeltede, ville det bidrage til en stigning på op til hele 60 meter.

Hvor meget af Grønland er stadig dækket af indlandsis?

Grønlands samlede areal udgør 2.175.600 km2, heraf dækker indlandsisen 1.726.400 km2 og lokale iskapper uden for indlandsisen (Sukkertoppen Iskappe og Flade Isblink) 76.000 km2, hvorfor det isfrie areal udgør 383.000 km2. IndlandsisenGrønland dækker et areal svarende til omkring 81 % af Grønlands totale areal.

Hvor meget vejer Indlandsisen?

Det svarer til 18 - 36 milliarder ton is per år mere end i beregninger baseret alene på den satellitmålte højde. Begge metoder, der anvendes til at vurdere indlandsisen, indebærer en lang række beregninger og tilnærmelser - ingen af dem er derfor helt nøjagtige.