:

Hur blir man av med huggorm?

Innehållsförteckning:

  1. Hur blir man av med huggorm?
  2. Hur får man bort snokar från tomten?
  3. När är ormar mest aktiva?
  4. Kan en huggorm hoppa?
  5. Hur blir man av med orm?
  6. Får man döda snok?
  7. När är huggormen mest aktiv?

Hur blir man av med huggorm?

Det främsta som får bort huggormar är att antingen göra platsen mer skyddad, att få bort bytesdjur/föda eller att helt enkelt störa ormarna så mycket det går: Exponera ormar genom att hålla gräs kortklippt samt att avlägsna stenhögar och bråte som annars kan utgöra en bra boplats för ormar.

Hur får man bort snokar från tomten?

Ta på dig stövlar, långbyxor och ordentliga handskar. Hämta en kratta och en hink med ett lock. Flytta försiktigt ormen ner i hinken med hjälp av krattan. Åk i väg en bra bit – helst mer än en kilometer – och släpp ut ormen där.

När är ormar mest aktiva?

en människa närmar sig långt innan människan får syn på ormen. Huggormen har som sagt en spaltformad pupill, vilket som regel brukar indikera att djuret är aktivt på natten. Detta är inte riktigt sant vad beträffar huggormen. I Sverige jagar den dagtid under vår och höst men i gryning eller i skymningen under sommaren.

Kan en huggorm hoppa?

Huggormen rör sig oftast längs marken, men kan också klättra i träd. Huggormen simmar relativt bra. Det ser ut som om huggormen skulle föda levande ungar, men det är inte riktigt så.

Hur blir man av med orm?

För en ormrädd kan en spade, en yxa eller en stor sten vara det enda rätta att ta till när sicksack-djuret tränger sig på. De flesta vet säkert att huggormen, precis som andra ormar, är fridlyst. Men många struntar i det när obehaget tar överhanden.

Får man döda snok?

Kom ihåg att det är förbjudet att döda, skada eller fånga (alltså även flytta) snokar! Alla ormar i Sverige är fridlysta. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar. En huggorm som påträffas på tomten får dock infångas och flyttas.

När är huggormen mest aktiv?

– När det är varmt väder är huggormarna mer aktiva och människorna går ut mer i skogen. Då blir det fler bett, säger Erik Lindeman, läkare på Giftinformationscentralen.