:

Vad växer i en myr?

Innehållsförteckning:

 1. Vad växer i en myr?
 2. Finns i kärr?
 3. Är myr farligt?
 4. Är myr korsord?
 5. Hur djup är en myr?

Vad växer i en myr?

myrarna växer tuvull, tuvsäv, hjortron och klockljung och på en del platser hittar man den västliga arten myrlilja som i början av högsommaren lyser upp myrarna med sina gula blommor och ljusgröna blad.

Finns i kärr?

Kärr är våtmark och myr vars vatten huvudsakligen kommer från den anslutande fastmarken. De näringsämnen som därmed finns tillgängliga sätter sin prägel på vegetationen. Kärr kan vara allt mellan näringsfattiga och extremt rika på näring. Indelningen av kärr brukar göras efter lutningsgrad och/eller strukturmönster.

Är myr farligt?

I den östra delen av Tyringemossen finns bottenlös mosse. Marken bär inte för djur och människor och är farlig att beträda.

Är myr korsord?

Myr — Synonymer, betydelse och användning

 • kärr,
 • mosse,
 • sumpmark,
 • torvmark,
 • träsk,
 • gungfly,
 • sankmark,
 • mad,

Hur djup är en myr?

Medeldjupet av södra Sveriges torvmarker är omkring 2 meter, Norrlands omkring 1,5 meter. Ganska ofta påträffas torvlager med ett djup av 5–6 meter, någon enstaka gång ända upp till 10 meter. Vanligtvis ingår då högmossebildningar i lagerföljden. Vissa nordtyska och irländska mossar har upp till 15 meters djup.