:

Hur mycket betalar ni i underhåll?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket betalar ni i underhåll?
 2. Hur räknar Försäkringskassan ut underhåll?
 3. Hur mycket underhåll har jag rätt till?
 4. Får inget underhållsbidrag?
 5. Hur mycket kan man få i underhållsstöd?
 6. Hur mycket betalar föräldern för underhåll?
 7. Hur ska underhållsbidrag betalas i april månad?
 8. Vad är underhållsbidraget?

Hur mycket betalar ni i underhåll?

Hur mycket får jag? Om den andre föräldern inte betalar något underhåll får du 1 673 kronor per månad till och med månaden när barnet fyller 11 år, därefter 1 823 kronor till och med månaden när barnet fyller 15 år och 2 223 kronor efter att barnet har fyllt 15 år.

Hur räknar Försäkringskassan ut underhåll?

räknar Försäkringskassan ut vad du ska betala. När Försäkringskassan räknar ut vad du ska betala drar vi först av 120 000 kronor från din årsinkomst. Det beloppet får du behålla för din egen försörjning. Det belopp som är kvar multipliceras med ett procenttal som varierar beroende på hur många barn du har.

Hur mycket underhåll har jag rätt till?

Vad händer när barnet fyller 18 år? När barnet har fyllt 18 år ska underhållsbidraget betalas direkt till barnet om barnet går i skolan på heltid på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande. Barnet har som längst rätt till underhållsbidrag till dess att hen fyller 21 år.

Får inget underhållsbidrag?

Du kan ta kontakt med Försäkringskassan. Om pappan inte betalar och inte vill medverka till att till ett avtal om underhållsbidrag genom samarbetssamtal hos Försäkringskassan kan du ansöka om underhållsstöd. Då får du pengar av Försäkringskassan och Försäkringskassan kräver pengar av pappan.

Hur mycket kan man få i underhållsstöd?

 • Det belopp man maximalt kan få i underhållsstöd är för närvarande 1 573 kronor per månad för barn yngre än 11 år (2020), vilket inte ska förväxlas med vad man bör betala i underhåll vid separation (läs mer om underhållsstöd). När ska underhåll betalas?

Hur mycket betalar föräldern för underhåll?

 • Om den andra föräldern betalar ett lägre underhåll så får du ett utfyllnadsbelopp från Försäkringskassan, vilket ger dig totalt 1 573 kronor, 1 723 kronor eller 2 073 per månad. ... Ni ska själva komma överens om en summa för underhållsbidrag.

Hur ska underhållsbidrag betalas i april månad?

 • Det ska alltså betalas av den förälder som inte bor med barnet oavsett om ni varit gifta, samboende eller om ni aldrig bott tillsammans. Huvudregeln säger att underhållsbidrag ska betalas i förskott varje månad. Detta innebär att ett bidrag som ska användas för april månad skall betalas senast den 31 mars.

Vad är underhållsbidraget?

 • När underhållsbidraget är fastställt genom en skriftlig eller muntlig överenskommelse så är det ett legalt och inte ett frivilligt understöd, och ger rätt till avdrag i deklarationen. Man har rätt att dra av högst 80 euro per barn och år och pengarna dras från inkomstskatten på förvärvsinkomst.