:

Varför plockar dementa?

Innehållsförteckning:

 1. Varför plockar dementa?
 2. Vilka orsaker till demens?
 3. Vad finns det för andra sjukdomar och skador som kan förväxlas med demenssjukdom?
 4. Hur bör man arbeta med säkerhet på en gruppbostad för personer med demenssjukdom?
 5. Vad kan bidra till livskvalitet värdighet och delaktighet i den Demenssjukes vardag?
 6. Hur ska du bemöta personer med demens?
 7. Hur ska man behandla demens?
 8. Hur många personer drabbas av demens?
 9. Vilka Demenssjukdomar har olika symtom?

Varför plockar dementa?

En del personer med demenssjukdom börjar plocka saker och tar med dem för att sedan glömma dem någon annanstans. Detta kan väcka både den sjukes och omgivningens irritation eftersom saker ideligen kommer bort. Det finns sätt att få utlopp för sin plockighet som inte ställer till det.

Vilka orsaker till demens?

Ett stort antal riskfaktorer för Alzheimers sjukdom har kartlagts i olika studier. De mest etablerade riskfaktorerna är hög ålder, högt blodtryck, speciella arvsanlag och Downs syndrom samt att man har nära släktingar med demens.

Vad finns det för andra sjukdomar och skador som kan förväxlas med demenssjukdom?

Kan demens förväxlas med andra sjukdomar? Depression, förvirring och en del andra tillstånd kan ge demensliknande symptom. För många av dem finns botande behandling. Därför är det viktigt att snarast söka läkare när man inte fungerar som tidigare.

Hur bör man arbeta med säkerhet på en gruppbostad för personer med demenssjukdom?

Underbemanning och brist på kunskap om till exempel demenssjukdomar och kognitiva nedsättningar ökar risken för fall och fallskador....Sängläge

 • Se till att sängen har rätt höjd. ...
 • Se till att sängens hjul är låsta.
 • Se till att boende når nödvändiga föremål och ringklocka/larm.

Vad kan bidra till livskvalitet värdighet och delaktighet i den Demenssjukes vardag?

Viktigt få komma till tals Och att vi lyssnar – inte bara på anhöriga och personal, säger Aud Johannessen. Hon tycker att det är positivt att man de senaste åren har fokuserat mer på den demenssjukes ensamhet och behov av vänner och aktiviteter.

Hur ska du bemöta personer med demens?

 • Hur ska du bemöta personer med demens? 1. Prata som vanligt. Glöm inte att det är en vuxen människa du pratar med. Om den demenssjuka lever i gamla tider så kan du prata om gamla tider. 2. Rätta inte den demenssjuka. Undvik att säga ”du kan inte göra så där, det blir ju fel förstår du väl”. 3. Fånga känslor, pressa inte minnet.

Hur ska man behandla demens?

 • Demens – behandling. Det är viktigt att se till att den äldre patienten är i så bra fysisk form som möjligt och behandla bl.a. infektioner som annars kan försämra sjukdomen. Man ska också tillsammans med sin läkare titta över vilka läkemedel som påverkar hjärnans funktioner negativt exempelvis ångestdämpande mediciner (bensodiazepiner).

Hur många personer drabbas av demens?

 • Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) Man menar att cirka 80 procent av patienterna med demens löper risk att drabbas av beteendemässiga och psykiska symtom, BPSD, under sina sjukdomsfaser, där depression och vanföreställningar är vanligast. Uppdaterad den: 2015-12-08

Vilka Demenssjukdomar har olika symtom?

 • De olika demenssjukdomarna har olika symtombild. Demens – förekomst och orsaker De vanligaste symtomen och tecken vid Alzheimers sjukdom är: Smygande debut och långsam försämring