:

Vad behöver man för svenskt medborgarskap?

Innehållsförteckning:

  1. Vad behöver man för svenskt medborgarskap?
  2. Hur vet man om man har dubbla medborgarskap?
  3. Hur kan jag ta reda på om någon är svensk medborgare?
  4. Vad är anmälan om medborgarskap?
  5. Vart söker man svenskt medborgarskap?
  6. Kan man ha två olika pass?

Vad behöver man för svenskt medborgarskap?

Krav för medborgarskap

  • ha fyllt 18 år.
  • kunna styrka din identitet (läs mer om styrkt identitet)
  • ha uppfyllt kraven för hemvist vilket innebär att du ska ha bott i Sverige en viss tid (läs mer om kraven för hemvist)
  • ha levt ett skötsamt liv i Sverige (läs mer om ett skötsamt liv)

Hur vet man om man har dubbla medborgarskap?

Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Ibland vet man inte om man är medborgare i ett annat land. Detta går givetvis att undersöka i en så kallad medborgarskapsutredning. Ett medborgarskap är ett förhållande i rättslig väg som uppstår mellan en stat och en individ (medborgare).

Hur kan jag ta reda på om någon är svensk medborgare?

I Sverige finns det inget gemensamt register över svenska medborgare och ett svenskt pass är inget bevis på svenskt medborgarskap. Ibland kan du behöva bevisa ditt svenska medborgarskap. Beroende på hur du fick ditt svenska medborgarskap kan du behöva kontakta Skatteverket eller Migrationsverket.

Vad är anmälan om medborgarskap?

Vill du bli svensk medborgare? Är du medborgare i något av de nordiska länderna kan du göra en anmälan om svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen. Om du är medborgare i ett annat land ansöker du hos Migrationsverket.

Vart söker man svenskt medborgarskap?

Ansök om medborgarskap - Migrationsverket.

Kan man ha två olika pass?

Om du reser med två pass kan gränspolis och tullmyndigheter genomföra extra kontroller. Du kanske saknar in- eller utresestämpel i ett av passen. Anledningen till att du reser med två pass kan också ifrågasättas. I en del länder kan det ena passet beslagtas och du kan riskera böter.