:

Hur många arter av elefanter finns det?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många arter av elefanter finns det?
  2. Är en elefant?
  3. Hur är en elefant?
  4. Hur många ungar får en elefant?
  5. Hur många Savannelefanter finns det?
  6. Hur lång kan en elefant bli?
  7. Hur låg är en elefant?
  8. Hur stark är en elefant?
  9. Hur smart är en elefant?

Hur många arter av elefanter finns det?

Det finns i dag tre elefantarter. Två av dem lever i Afrika – savannelefanten och skogselefanten. Den tredje arten finns i Asien och kallas helt enkelt för asiatisk elefant.

Är en elefant?

Elefant (grekiska: elephas) är ett mycket stort däggdjur med snabel och betar. Den utgör nutidens största landdjur med en vikt som uppmätts till tio ton och en längd på över tio meter från snabelspets till svansspets. I överförd betydelse syftar ordet på något stort eller klumpigt.

Hur är en elefant?

Elefanten är världens största landdjur. Sedan mammutarna dog ut har endast två elefantarter överlevt: den asiatiska elefanten (Elephas maximus) och den afrikanska (Loxodonta Africana). ... Den afrikanska elefanten är både högre och tyngre (väger ca 4–6 ton) och öronen är väldiga.

Hur många ungar får en elefant?

Kalvar. Efter en dräktighetstid om 22 månader föder honan en eller (mycket sällan) två ungar, som vid födseln väger ca 120 kg. Ungen diar i 3–4 år, men kan överleva på fast föda efter 2 år.

Hur många Savannelefanter finns det?

I dagsläget finns knappt 400 000 elefanter i Afrika – cirka 352 000 savannelefanter och 40-50 000 skogselefanter. Varje år tjuvskjuts uppskattningsvis 20 000 elefanter, vilket betyder att fler dör än som föds.

Hur lång kan en elefant bli?

Elefanten – det största landlevande däggdjuret – började gå på jordens yta för 5-10 miljoner år sedan i Afrika. Idag finns det mindre än 500 000 levande elefanter kvar vilket gör denna grupp av djur till skyddade arter, särskilt i Afrika där handeln med elfenben fortsätter att hota dem.

Hur låg är en elefant?

Den afrikanska savannelefanten (Loxodonta africana) når en mankhöjd på i genomsnitt 3,20 meter för hannar och 2,60 meter för honor. Den afrikanska skogselefanten (Loxodonta cyclotis) är mindre och når i genomsnitt en mankhöjd på 2,20 meter.

Hur stark är en elefant?

Elefanten växer hela livet och deras storlek varierar därför mycket, men stora afrikanska elefanttjurar (elefanthannar) blir drygt 3 meter i mankhöjd och väger då över 5 ton. Den tyngsta elefanten som påträffats var en afrikansk elefanttjur som sköts 1978 i Angola.

Hur smart är en elefant?

Lika smart som du En elefant blir könsmogen (kommer in puberteten) när de är 12-14 år, precis som vi människor. Sen lever de länge, 40-60 år är vanligt. De är dessutom ett av världens intelligentaste djur. Elefantens hjärna är lika avancerad som människans.