:

Hur betalas tv licensen?

Innehållsförteckning:

 1. Hur betalas tv licensen?
 2. Hur betalas public service?
 3. Hur betalas SVT?
 4. Vilka TV kanaler ingår i TV licensen?
 5. Hur finansieras public service tv?
 6. Hur räknar man ut public service avgiften?
 7. Hur mycket skattepengar går till public service?
 8. Hur mycket får SVT varje år?

Hur betalas tv licensen?

Avgiften är 1 procent av din beskattningsbara inkomst per år. Har du en årsinkomst som är högre än 132 990 betalar du istället max 1 329 kronor per år. Hur stor del av din inkomst som är beskattningsbar räknar du ut genom att ta din inkomst minus ditt grundavdrag.

Hur betalas public service?

Avgiften dras med skatten Du får inget inbetalningskort för public service-avgiften, utan avgiften dras tillsammans med övrig skatt i samband med din inkomstdeklaration. Avgiften finns även inräknad i skattetabellerna som bland annat arbetsgivare använder för att betala in rätt skatt till Skatteverket.

Hur betalas SVT?

Förut var det så, när tv-avgiften låg hos Radiotjänst. Då var det en löneförmån för SVT-anställda. Men nu när tv-avgiften tas ut via skattsedeln är den samma för SVT-anställda som för alla andra.

Vilka TV kanaler ingår i TV licensen?

I Sverige är de fria kanalerna:

 • SVT1.
 • SVT2.
 • SVT24.
 • SVTB (Barnkanalen)
 • Kunskapskanalen.
 • TV4.
 • TV Finland.

Hur finansieras public service tv?

I Sverige finansieras all verksamhet genom en public service-avgift som dras direkt på skatten. Avgiften som infördes den 1 januari 2019 betalas av alla över 18 år som har en beskattningsbar förvärvsinkomst.

Hur räknar man ut public service avgiften?

Hur beräknas public service-avgift För 2019 är maximalt avgiftsunderlag 134 725 kr (64 400 x 2,092) vilket innebär att maximal public service-avgift för 20 kr. Personer som har en förvärvsinkomst som är lägre än 134 725 kr betalar alltså inte full avgift.

Hur mycket skattepengar går till public service?

Public service-skatten är maximalt 1 347 kro- nor per person och år med början 2019. Tjänar man mindre än 134 724 kronor betalas en procent av inkomsten.

Hur mycket får SVT varje år?

Public service finansieras med en public service-avgift De tre public service-företagen (SVT, SR och UR) får 8 563 miljoner kronor (varav SVT 5 041 miljoner kronor, SR 3 077 miljoner kronor och UR 445 miljoner kronor) till sin verksamhet varje år.