:

Hur mycket skatt ska jag betala vid försäljning av bostadsrätt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt ska jag betala vid försäljning av bostadsrätt?
 2. Hur mycket skatt på uthyrning?
 3. Hur deklarerar jag försäljning av bostadsrätt?
 4. Hur beskattas bostadsförsäljningen?
 5. Varför ska bostadsrättsföreningen beskattas?
 6. Hur ska du beskatta din näringsbostadsrätt?
 7. Vad innebär upplåtelse av bostadsrätt?

Hur mycket skatt ska jag betala vid försäljning av bostadsrätt?

Om du har sålt en privatbostad med vinst ska du betala 30 procent skatt på 22/30 av vinsten. Om din vinst är 100 000 kronor ska du alltså betala 30 procent i skatt på 73 333 kronor (100 000 x 22/).

Hur mycket skatt på uthyrning?

Du kan behöva betala skatt om du hyr ut din privatbostad för mer än 40 000 kronor på ett år. Skatten är 30 procent av överskottet. Det är olika regler för småhus, bostadsrätt och hyresrätt. Om din uthyrning liknar hotellverksamhet kan du behöva betala moms.

Hur deklarerar jag försäljning av bostadsrätt?

Om du sålt en privatbostadsrätt deklarerar du försäljningen på bilaga K6. Om du sålt en näringsbostadsrätt deklarerar du försäljningen på bilaga K8. Om du sålt en oäkta bostadsrätt deklarerar du försäljningen på bilaga K9.

Hur beskattas bostadsförsäljningen?

 • Så beskattas bostadsförsäljningen Vinst och förlust beskattas olika beroende på om din bostad räknas som en privatbostadsrätt eller som en näringsbostadsrätt. Om du säljer en privatbostadsrätt med vinst ska 22/30 av vinsten beskattas. En förlust får dras av med 50 procent.

Varför ska bostadsrättsföreningen beskattas?

 • Beskattning. En bostadsrättsförening beskattas inte för inkomster som hör till fastigheten, till exempel månadsavgifter, intäkter från hyresupplåtelser, reklam- eller antennplats. Ränteinkomster ska inte tas upp och ränteutgifter ska inte dras av till den del de hör till föreningens fastighet.

Hur ska du beskatta din näringsbostadsrätt?

 • Om du säljer en näringsbostadsrätt med vinst ska 90 procent av vinsten beskattas. En förlust får dras av med 63 procent. Om du har sålt en privatbostadsrätt kan du använda tjänsten för att räkna ut hur mycket skatt du behöver betala på vinsten.

Vad innebär upplåtelse av bostadsrätt?

 • Upplåtelse av bostadsrätt. Vid upplåtelsen av en bostadsrätt är insatsen skattefri för föreningen. Även en eventuell överlåtelseavgift föreningen tar ut är skattefri, liksom pantsättningsavgift.