:

Vad kostar Hammarbyslussen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar Hammarbyslussen?
 2. Hur funkar Hammarbyslussen?
 3. Kan man slussa vid Slussen?
 4. Hur går det till när man slussar?
 5. Vad kostar en broöppning?
 6. Hur lång är hammarbyslussen?
 7. När öppnar slussen för båttrafik?
 8. Vad gör en sluss?
 9. Hur slussar man Stockholm?

Vad kostar Hammarbyslussen?

Här kan du beställa säsongskort för Hammarbyslussen. Kortet kostar 1020 kr om du beställer det här på webbplatsen. Det går också bra att köpa slusskort i Hammarbyslussen. Priset är då 1150 kr som betalas med kort. Kommer du från landsidan (utan båt), ring på porttelefonen och säg att du vill köpa ett årskort.

Hur funkar Hammarbyslussen?

Hammarbyslussen

 • Öppettider för fritidsfartyg. 06.30-23.30. sker slussning vid behov året runt. ...
 • Öppettider för yrkestrafik. Öppen dygnet runt, hela året. Slussning sker vid behov. ...
 • Förhandsbeställning av slussning. Kontakta bevaknings- och trafikcentralen, BTC. ...
 • Kostnad för fritidsfartyg. Från Mälaren till Saltsjön: 260 kr.

Kan man slussa vid Slussen?

Stockholms Hamnar ansvarar för hanteringen av Hammarbyslussen och Karl Johan-slussen. Karl Johan-slussen är stängd tills vidare på grund av omdaningen av Slussenområdet. Stockholms Hamnar ansvarar för att regleringen sker enligt fastställda vattendomar. ...

Hur går det till när man slussar?

Att slussa är enkelt. I varje sluss finns en slussvakt som navigerar dig, svarar på frågor och hjälper till om det behövs. Så länge du följer slussvaktens anvisningar kommer din slussning att gå enkelt och smidigt varje gång. ... De passagerarbåtar som går enligt tidtabell har förtur till slussning.

Vad kostar en broöppning?

Men under 20 har broöppningarna ombesörjts av NVS Bevakning AB. Under 2016 debiterade NVS 700 kronor + 25 procent i moms per broöppning. För de sammanlagt 38 broöppningarna blev kostnaden 33 250 kronor. I fjol höjdes priset till 725 kronor + 25 procent moms per gång.

Hur lång är hammarbyslussen?

lusskammaren är 115,00 m lång och 17,40 m bred. Vattendjupet över slusströsklarna är 6,29 m. Förtöjning sker på norra sidan, där fendrar finns, såväl på in- som utgående.

När öppnar slussen för båttrafik?

Den nya slusskanalen kommer totalt att vara omkring 160 meter lång och i slutet av 2024 ska den vara öppen för trafik.

Vad gör en sluss?

En sluss används för att lösa problemet med olika vattennivåer mellan sjöar, kanaler etc. Att slussa nedför är helt enkelt att jämföra med att segla in i ett fullt badkar och sen dra ur proppen - fast inte så att det blir helt tomt. Att slussa uppför är tvärtom - vattnet fylls på från den övre sjön.

Hur slussar man Stockholm?

Tips när du slussar

 • Fendra av fartygets båda sidor och ha egna tampar samt en, eller gärna två, båtshakar i beredskap.
 • Ha säsongskort eller betalkort nära till hands vid slussning mot Saltsjön. ...
 • Vänta på grön signal. ...
 • Var uppmärksam på var slussvakten vill att du ska förtöja.