:

När betalar man försäkringar?

Innehållsförteckning:

  1. När betalar man försäkringar?
  2. Hur ofta betalar man försäkring?
  3. Hur lång tid tar det att få pengar från IF?
  4. Vad händer om man kör en bil utan försäkring?
  5. Vad händer om jag krockar med en oförsäkrad bil?

När betalar man försäkringar?

Om du har tecknat din försäkring 4 januari görs din första autogirodragning den första bankdagen i februari. Då betalar du för perioden 4 januari till 1 mars.

Hur ofta betalar man försäkring?

Den som äger bilen och använder den mest måste teckna försäkringen, annars gäller den inte. Bilförsäkringar har normalt ett års bindningstid. Glöm inte att avsluta eventuellt autogiro när du byter försäkringsbolag.

Hur lång tid tar det att få pengar från IF?

Vi handlägger 70 % av alla skador inom ett dygn. I de flesta fall får du alltså ett ersättningsbeslut med en gång. Handläggningen kan ta längre tid om vi behöver verifikationer eller tilläggsutredningar.

Vad händer om man kör en bil utan försäkring?

Vad händer om ditt fordon är oförsäkrat? Om du inte har tecknat en trafikförsäkring så blir du automatiskt rapporterad till Trafikförsäkringsföreningen och får betala en avgift som kallas trafikförsäkringsavgift. Avgiften är avsevärt högre än den premie som du betalar för en vanlig trafikförsäkring.

Vad händer om jag krockar med en oförsäkrad bil?

Om du är med om en trafikolycka när du är oförsäkrad har du inte tillgång till ekonomiskt skydd för de skador som kan uppstå, utan måste själv ersätta skadorna. ... Den person som blir drabbad av en trafikolycka ersätts av trafikförsäkringsföreningen som sedan i sin tur kräver motparten på beloppet.