:

Vart finns ål?

Innehållsförteckning:

  1. Vart finns ål?
  2. Var fiskas ål?
  3. Får man köpa ål?
  4. Vilken ål?
  5. Finns ål på västkusten?
  6. Får man servera ål?
  7. Kan man odla ål?

Vart finns ål?

Fakta om ål Ålen finns, eller rättare sagt fanns förr, i hela landet med undantag för fjällregionen och vissa vatten på sydsvenska höglandet. Den finns även längs våra kuster, inklusive runt och på Öland samt Gotland. Förekomsten av vandringshinder har avsevärt minskat ålens utbredning.

Var fiskas ål?

Ålfiske. Här i Sverige så kan man stöta på ål i stort sett vart man än befinner sig med några få undantag i vatten kring fjällregionen samt somliga på det sydsvenska höglandet. Den lever också i haven längs med våra långa kuster och har därtill också blivit populär att fiska upp för att servera till middag.

Får man köpa ål?

Ska det inte finnas i disken ska det heller inte gå att köpa. Tyvärr är det fortfarande lagligt att fiska ål i Sverige. WWF anser att det varken borde fiskas eller säljas ål, i Sverige eller övriga EU vilket vi jobbar för under flera år. ... Om ålen skulle utrotas.

Vilken ål?

Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) är långsmal och ser nästan ut som en orm, trots att det är en fisk. Den har en helt unik livscykel – förut trodde man faktiskt att ålens olika levnadsstadier var flera olika arter. Vi börjar långt borta från Sverige, ungefär 700 mil bort, ute i Sargassohavet.

Finns ål på västkusten?

Fångsterna på västkusten har hållit sig konstanta runt 200 ton per år under hela 1900-talet, ända fram till regleringen av ålfisket 2007. Idag är allt fiske på västkusten stoppat. Även i insjöar har ålfångsterna minskat kraftigt.

Får man servera ål?

Ni vet förhoppningsvis redan att ålen är utrotningshotad och att den inte bör ätas. Världsnaturfondens rundringning till svenska restauranger visar dock att det fortfarande serveras ål på flera håll. Det är också viktigt att påpeka att inte heller odlad ål är okej att äta.

Kan man odla ål?

Att odla ål Åluppfödning baseras på att vildfångade yngel föds upp i anläggningar eftersom reproduktion av ål i fångenskap ännu inte är möjlig. I Sverige hålls majoriteten av de vildfångade ynglen bara i karantänsanläggning under en kortare tid innan de sätts ut för att stärka det hotade naturliga beståndet.