:

Hur likt får ett företagsnamn vara?

Innehållsförteckning:

  1. Hur likt får ett företagsnamn vara?
  2. Hur bestämmer man företagsnamn?
  3. Är namnet taget?
  4. Är namnet ledigt?
  5. Måste ett aktiebolag ha Ab i namnet?
  6. Vad är organisationsnamn?
  7. Vad är mitt juridiska namn?
  8. Kan flera företag ha samma namn?
  9. Är namnet upptaget?
  10. Måste enskild firma ha ett namn?

Hur likt får ett företagsnamn vara?

När vi bedömer om två kännetecken (företagsnamn eller varumärken) är förväxlingsbara utgår vi från hur lika kännetecknen är i sin helhet. Genom att lägga till eller ta bort delar ur ditt företagsnamn kan det ibland vara möjligt att komma förbi en hindrande rättighet. Detta är inte alltid möjligt.

Hur bestämmer man företagsnamn?

Företagsnamnet måste gå att särskilja från namn på andra företag, föreningar eller varumärken. Namnet ska inte kunna förväxlas med andra företagsnamn. Företagsnamnet får inte innehålla uttryck som diskriminerar eller förolämpar någon. Det får inte heller innehålla något som kränker någons upphovsrätt.

Är namnet taget?

Ett taget namn är ett personnamn som bäraren själv valt. ... Det kan antingen vara ett borgerligt namn, alltså personens legala namn, eller ett oäkta namn, såsom pseudonym, alias, smeknamn eller artistnamn.

Är namnet ledigt?

Du kan beställa en förhandsgranskning av Bolagsverket av ett eller flera företagsnamn för att kontrollera om det företagsnamn du har tänkt dig är ledigt eller om det redan finns registreringar som kan komma att bedömas som hinder mot ditt förslag. Det kostar 1 400 kronor (momsfritt) per namnförslag.

Måste ett aktiebolag ha Ab i namnet?

En av de första sakerna du behöver göra när du startar ett företag är att välja företagsnamn och besluta vilken verksamhet företaget ska ha. Ett aktiebolags namn skyddas i hela landet.

Vad är organisationsnamn?

Ett namn ska få människor att komma ihåg och välja er inte bara nu men också i framtiden. Namnvalet måste grunda sig på en strategi och inte på ordfyndighet. Glöm inte kreativa briefen. Som innehåller var ni är idag, var ni vill, vilka värden ni står för och som grundar sig på research, fakta och analys.

Vad är mitt juridiska namn?

Företagsformer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är juridiska personer. Däremot är enskild firma eller enskild näringsidkare inte en juridisk person, då ägaren och firman är samma person.

Kan flera företag ha samma namn?

Inget annat aktiebolag i Sverige får ha exakt samma företagsnamn om de har samma verksamhet.

Är namnet upptaget?

Du kan beställa en förhandsgranskning av Bolagsverket av ett eller flera företagsnamn för att kontrollera om det företagsnamn du har tänkt dig är ledigt eller om det redan finns registreringar som kan komma att bedömas som hinder mot ditt förslag. Det kostar 1 400 kronor (momsfritt) per namnförslag.

Måste enskild firma ha ett namn?

För enskild näringsverksamhet, handelsbolag och kommanditbolag får du skydd för namnet i det län där verksamheten finns. ... Om du ska starta en enskild näringsverksamhet behöver du inte anmäla företagsnamnet till Bolagsverket. Men det kan vara bra om du inte vill att någon annan ska börja använda namnet.