:

Hur arbetar en stående jakthund?

Innehållsförteckning:

 1. Hur arbetar en stående jakthund?
 2. Vad gör en stående fågelhund?
 3. Vad är en stötande hund?
 4. Vilka hundar får man jaga med?
 5. Var med om synonym?
 6. Hur jagar man älg med hund?

Hur arbetar en stående jakthund?

Jakten med stående fågelhund handlar om att hunden få fågeln att försöka gömma sig genom att ligga still och trycka, ofta i tät vegetation. Hunden söker ut, ofta som i ett stort zickzackmönster mot vinden framför föraren som går. Hunden söker efter spårlöpor eller direkt närkontakt med fågeln.

Vad gör en stående fågelhund?

Stående fågelhundar används vid jakt på alla fågelarter som trycker inför en annalkande fara, det vill säga stannar kvar och försöker göra sig osynliga istället för att fly. Hit räknas hönsfåglar som tjäder, orre, ripa, rapphöns och fasan. Även morkulla trycker ofta för hund.

Vad är en stötande hund?

Den stötande hunden letar energiskt igenom all terräng kring jägaren som rör sig sakta fram. ... Den stötande hunden får aldrig förfölja vilt. I samma stund som viltet rör sig iväg ska hunden stanna och helst sätta sig. Efter skott ska hunden kunna apportera det skjutna viltet.

Vilka hundar får man jaga med?

Vanliga hundraser som används i jakt

 • Jämthund.
 • Tax.
 • Drever.
 • Norsk älghund, grå
 • Östsibiriska laika.
 • Finsk stövare.
 • Alpenländische dachsbracke.
 • Hamiltonstövare.

Var med om synonym?

Vara Med Om betyder ungefär detsamma som bevista.

Hur jagar man älg med hund?

Den vanligaste jaktformen på älg är jakt med ställande hund, oftast i kombination med passkyttar. Den lösa hunden söker igenom skogen efter vind-eller spårvittring. Vid älgjakt, när hunden hittat älg är uppgiften att skälla ståndskall för att få älgen att stanna kvar på upptagsplatsen.