:

Hur bedömer du medvetande hos en person med skallskada?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bedömer du medvetande hos en person med skallskada?
 2. Vilka parametrar bedöms när du utför News?
 3. Vilka symtom kan betyda att en person med sänkt medvetande har smärta?
 4. Hur kontrollerar man medvetandet hos en patient?
 5. Vad bör man tänka på vid omhändertagande av en person där man befarar skallskada?
 6. Vilka undersökningar görs vid skallskada?
 7. Vilka kontroller ingår i NEWS?
 8. Vad ska man tänka på när man mäter andningsfrekvensen?
 9. Vad innebär Smärtstimulering och när ska det utföras?
 10. Varför är det viktigt att kontrollera medvetandet?

Hur bedömer du medvetande hos en person med skallskada?

Bedömning av medvetandegraden: enl Glasgow Coma Scale; GCS. Poängresultat: 14-15 poäng = lindrig skada, 9-13 poäng medelsvår skada, < 8 poäng är en svår skada och innebär att patienten är medvetslös. En medvetslös patient har alltid minst 3 poäng.

Vilka parametrar bedöms när du utför News?

De parametrar som bedöms i NEWS är:

 • Andningsfrekvens.
 • Syremättnad 1.
 • Syremättnad 2 endast efter ordination.
 • Tillförd syrgas.
 • Systoliskt blodtryck.
 • Pulsfrekvens (om patienten är telemetriövervakad ska hjärtfrekvens användas).
 • Medvetandegrad.
 • Temperatur.

Vilka symtom kan betyda att en person med sänkt medvetande har smärta?

Symtom

 • snabb och svag puls.
 • gråblek och kallsvettig hud.
 • blåaktiga naglar och läppar.
 • snabb och ytlig andning.
 • oro och rastlöshet.
 • törst.

Hur kontrollerar man medvetandet hos en patient?

Skaka försiktigt i personens axlar Om du hittar en person som verkar medvetslös, gå alltid fram och kontrollera medvetandet, (medvetandekontroll). Försök att få kontakt med personen genom att skaka försiktigt i personens axlar och fråga hur personen mår.

Vad bör man tänka på vid omhändertagande av en person där man befarar skallskada?

Håll ett öga på personen, för att upptäcka om tillståndet försämras. Ibland kommer inte symtomen direkt. Om den skadade kräks, blir medvetslös, får ihållande huvudvärk eller synförändringar ring 112.

Vilka undersökningar görs vid skallskada?

En tidig undersökning med datortomografi efter skadan av patienter över 6 års ålder och där datortomografin är normal gör att patienten kan gå hem. Detta förfaringssätt har visat sig vara lika säkert som inneliggande observation.

Vilka kontroller ingår i NEWS?

Parametrarna som bedöms i NEWS är andningsfrekvens, syremättnad, temperatur, systoliskt blodtryck, hjärtfrekvens, medvetandegrad och tillförd syrgas. NEWS-bedömning utförs av sjuksköterska, undersköterska eller läkare. Första NEWS- bedömningen sker: På akutmottagning.

Vad ska man tänka på när man mäter andningsfrekvensen?

En normal andningsfrekvens är ungefär mellan 12-20 andetag/minut. Räkna helst andningen under en hel minut. Om patientens tillstånd är kritiskt eller om patienten har en jämn och regelbunden andning kan det vara motiverat att räkna i 30 sekunder och multiplicera med 2.

Vad innebär Smärtstimulering och när ska det utföras?

Smärtstimulering är en teknik som används av vårdpersonal för att bedöma vakenhetsgraden hos en person som inte svarar vid tilltal eller annan kroppsstimuli (exempelvis omskakning). Smärtstimuli används i flera olika neurologiska skattningsinstrument, bland annat AVPU, RLS-85 och Glasgow Coma Scale.

Varför är det viktigt att kontrollera medvetandet?

När du ser en till synes livlös person ska du först ta reda på hur allvarligt tillståndet är genom att utföra medvetandekontroll och andningskontroll. Med dessa två enkla undersökningar kan du bedöma om det finns några livstecken.