:

Vad är skillnaden mellan formell och reell kompetens?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är skillnaden mellan formell och reell kompetens?
  2. Hur skriver man en reell kompetens?
  3. Har någon kommit in med reell kompetens?
  4. Vad innebär det att ha formell kompetens?
  5. Vad innebär det för dig när du får en delegering?

Vad är skillnaden mellan formell och reell kompetens?

Reell kompetens innebär att en person genom erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genom fortbildning visat sig ha blivit reellt kompetent för den uppgift som avses att delegeras. Med formell kompetens avses att man har legitimation för yrket inom hälso- och sjukvården, te. x sjuksköterska och fysioterapeut.

Hur skriver man en reell kompetens?

När du ansöker om bedömning av din reella kompetens ska du beskriva dina erfarenheter, kunskaper och färdigheter och skicka in intyg som styrker dessa. Vi gör sedan en bedömning om denna din samlade kompetens gör att du kan antas klara den utbildning du har sökt.

Har någon kommit in med reell kompetens?

Den högskola du vill studera vid bedömer din reella kompetens efter att du anmält dig till en utbildning. Du behöver skicka in en beskrivning av dina kunskaper och erfarenheter och dokumentation som styrker dem. Det du beskriver värderas i förhållande till behörighetskraven för utbildningen.

Vad innebär det att ha formell kompetens?

Formell - reell kompetens Det innebär att du har fått lära dig teoretiskt och praktiskt hur uppgiften ska utföras och klarar att utföra uppgiften. Vanligen är det den som delegerar uppgiften som också lär ut hur uppgiften ska utföras.

Vad innebär det för dig när du får en delegering?

Delegering innebär överlåtelse av en medicinsk arbetsuppgift från någon som är formellt och reellt kompetent till någon som saknar formell men har reell kompetens för uppgiften.