:

Hur bedömer man en persons näringstillstånd?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bedömer man en persons näringstillstånd?
  2. Vad betyder mna?
  3. När ska patienten riskbedömas för Nutritionsproblem vid inläggning på sjukhus?
  4. Hur förebygga malnutrition?
  5. Vad är GLIM kriterier?

Hur bedömer man en persons näringstillstånd?

Beroende på vårdform behöver en riskbedömning utföras inom 24–48 timmar och därefter med regelbunden intervall. Riskbedömningen visar om en persons näringstillstånd och bakomliggande orsaker behöver utredas vidare så att förebyggande åtgärder kan sättas in för att undvika att en risk utvecklas till undernäring.

Vad betyder mna?

MNA® är ett screening- och bedömningsverktyg som kan användas för att identifiera äldre patienter som löper risk för undernäring. Denna guide hjälper dig att fylla i MNA® på ett korrekt sätt. Guiden förklarar de olika frågorna och beskriver hur poängen ska sät- tas och tolkas.

När ska patienten riskbedömas för Nutritionsproblem vid inläggning på sjukhus?

NRS är ett instrument som ofta används i den inledande bedömningen av en patient (Lindh & Sahlqvist, 2012). Enligt Skånes Landsting (2013) ska patienter över 18 år riskbedömas för undernäring inom 24 timmar vid inläggning på sjukhus och dokumenteras i en omvårdnadsjournal.

Hur förebygga malnutrition?

Att servera god mat och erbjuda trevliga måltider är ett bra sätt att förebygga undernäring och att främja hälsa i vård och omsorg. Att dela upp måltiden på en aptitretande förrätt, liten huvudrätt och dessert kan vara ett sätt att öka aptiten och möjligheten att äta för en person.

Vad är GLIM kriterier?

Diagnos undernäring ställs med hjälp av de så kallade GLIM-kriterierna (Global Leadership Initiative on Malnutrition) som bygger resultatet av ett samarbete mellan en rad globala nutritionsorganisationer [14]. >5% viktförlust senaste 6 mån. 10-20% längre tillbaka än 6 mån. 10-20% längre tillbaka än 6 mån.