:

Vad menas med språkvård?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med språkvård?
  2. Vilka sitter i Språkrådet?
  3. Vad är ett vårdat språk?
  4. Vad gör svenska Språkrådet?
  5. Är de som vårdar språket?
  6. Finns det andra språk som borde vara nationella minoritetsspråk i Sverige?
  7. Vilket är Sveriges officiella språkvårdsorgan?
  8. Vad är språkregler?
  9. Vad menas med klarspråk?
  10. Vad är det offentliga språket?

Vad menas med språkvård?

Språkvård. Språkvård handlar om att göra svenska språket så tillgängligt som möjligt.

Vilka sitter i Språkrådet?

Chef för Språkrådet är från och med 1 oktober 2015 Harriet Kowalski. Språkrådet har därtill till uppgift att samordna arbetet med språket i offentlig verksamhet. Myndigheternas språk ska enligt språklagen (2009:600) vara vårdat, enkelt och begripligt.

Vad är ett vårdat språk?

Klarspråk är språk som är vårdat, enkelt och begripligt – och framför allt anpassat efter mottagarnas behov. Det vanligaste är att man med klarspråk menar myndighetstexter som är skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Oftast handlar det om skrivna texter, men även det muntliga språket omfattas.

Vad gör svenska Språkrådet?

Avdelningen ansvarar för språkvården i Sverige inom expertområdena svenska, nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk och arbetar med flerspråkighet, klarspråk, språkpolitik, språkteknologi och terminologi.

Är de som vårdar språket?

Språkvård innebär en medveten insats för att förbättra språket och/eller motverka språkets försämring. Ett verktyg för språkvård är skrivregler. I många länder och språkområden finns språkvårdande instanser, ofta med statliga uppdrag och ibland betitlade språknämnder eller språkråd.

Finns det andra språk som borde vara nationella minoritetsspråk i Sverige?

Den som tillhör en nationell minoritet och den som har behov av teckenspråk ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket respektive det svenska teckenspråket. Den som har ett annat modersmål än de nu nämnda ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål.

Vilket är Sveriges officiella språkvårdsorgan?

Språk i Sverige

Språk i Sverige
HuvudspråkSvenska >80%
Nationella minoritetsspråkFinska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch
InvandrarspråkArabiska, finska, kurdiska, turkiska, grekiska med flera
Traditionella dialekterÄlvdalska, gutniska, jämtska, skånska

Vad är språkregler?

Grammatik handlar om meningsuppbyggnad, eller som Wikipedia beskriver det: "Grammatik är det regelsystem som beskriver hur orddelar kombineras för att bilda ord och dessa i sin tur kombineras för att skapa förståeliga satser och meningar" medan språkriktighet handlar om själva skrivhantverket: stavning, meningsbyggnad, ...

Vad menas med klarspråk?

Vi kan ge dig stöd i att använda klarspråk. ... Med det menas språk som är vårdat, enkelt och begripligt. Det allra viktigaste är att språket är anpassat efter mottagarens behov.

Vad är det offentliga språket?

Offentligt språk Vi använder det offentliga språket, när vi behöver förklara, utreda eller analysera mer komplicerade företeelser. Vi finner ofta det här språkbruket hos tjänstemän, forskare, samhällsdebattörer och politiker. Ibland kan det urarta och mer likna det vi kallar krångelsvenska eller byråkratsvenska.