:

Kan man begära ut sin journal?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man begära ut sin journal?
 2. Hur länge ska en patientjournal sparas?
 3. Hur får jag ut min Förlossningsjournal?
 4. Vad kostar det att få ut Sjukjournal?
 5. Kan jag läsa min journal på nätet?
 6. Hur länge sparas röntgenbilder?
 7. Hur länge står det i journalen?

Kan man begära ut sin journal?

Du kan begära din egen eller dina anhörigas journaler. För begäran av anhörigs journal krävs samtycke från personen. Vid handläggningen görs en utförlig menprövning. Annan person får inte omnämnas med namn, personnummer eller diagnos, undantaget vid reproduktionsmedicin där båda föräldrarna alltid står med i journalen.

Hur länge ska en patientjournal sparas?

Ansvaret gäller i tio år efter det att sista anteckning gjorts i journalen. Vårdgivare som upphör med verksamheten ska därmed: förvara journalerna enligt de regler som gäller i tio år efter sista anteckning i journalen. under dessa tio år pröva patienters och närståendes begäran om att få ta del av patientjournaler.

Hur får jag ut min Förlossningsjournal?

Svar

 1. Tack snälla alla för svar! ...
 2. Bara att ringa till förlossningen/kvinnokliniken på sjukhuset så skickar de hem den till dig. ...
 3. FamS9: Jag fick också min förlossningsjournal i pappersform när jag kom till BB, som även andra skrivit. ...
 4. Jag fick också papper på BB.

Vad kostar det att få ut Sjukjournal?

För övriga journalkopior gäller att privatpersoner erhåller upp till nio sidor gratis. Den tionde sidan kostar 50 kronor och varje följande sida kostar två kronor styck. För privatpersoner som begär kopia av egen eller eget barns patientjournal tillämpas en maxavgift på 300 kronor.

Kan jag läsa min journal på nätet?

Det finns flera sätt att läsa sin journal på. Ett sätt är att läsa journalen via nätet genom att logga in på 1177.se. Det varierar mellan regionerna hur mycket information du kan se i journalen när du loggar in.

Hur länge sparas röntgenbilder?

Även röntgenbilder och fotografier är journalhandlingar. Patientjournalen ska enligt patientdatalagen sparas i minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen.

Hur länge står det i journalen?

Enligt huvudregeln måste journalen bevaras i tre år efter att du infört din sista anteckning i journalen (3§ Patientjournallagen). Dock så kan regeringen eller en av regeringen utnämnd myndighet meddela föreskrifter angåended bevarandet av patientjournaler.