:

Vem ställer diagnos och ordinerar behandling av sår?

Innehållsförteckning:

 1. Vem ställer diagnos och ordinerar behandling av sår?
 2. Hur lägger man sår?
 3. Hur rengör man sår?
 4. Hur definieras sår?
 5. Vad kan underlätta sårläkning?
 6. Vilket förband till vilket sår?
 7. Hur lång tid tar det innan ett sår blir infekterat?

Vem ställer diagnos och ordinerar behandling av sår?

Läkaren har ansvar för diagnostik, utredning, ordination av behandling, ordination av läkemedel, samt för behandling av bakomliggande sjukdomar.

Hur lägger man sår?

Såromläggning vid ren och steril rutin

 1. Desinficera händer och underarmar. ...
 2. Ta av använda handskar. ...
 3. Duka upp höggradigt rena instrument, sterila förband och övrigt material som behövs. ...
 4. Ta på förkläde.
 5. Desinficera händer och underarmar och ta på handskar.
 6. Ta bort det använda förbandet.

Hur rengör man sår?

Använd gärna flytande tvål. Du kan försöka ta bort smuts som inte lossnar med hjälp av en fuktad kompress, mjuk borste eller pincett. Du kan även sänka ner såret i vatten för att försöka lösa upp smutsen, eller lägga på fuktiga kompresser en stund och sedan skölja under rinnande vatten igen. Använd gärna duschen.

Hur definieras sår?

Sår (äldre blessyr), skada på hud eller slemhinna,kan uppstå både av yttre påverkan t. ex. vid en olycka eller av inre påverkan vid vissa sjukdomar. Sår från yttre påverkan kan blöda och värka.

Vad kan underlätta sårläkning?

Det du äter har betydelse för att sårläkningen ska fungera bra. Sår behöver mycket energi och protein för att läka och därför har du nu ett högre energi- och proteinbehov än vad du normalt har. Protein finns främst i kött, fisk, ägg, och mjölkprodukter t.

Vilket förband till vilket sår?

Hydrokolloidala förband är tättslutande och skapar en fuktighetsbevarande sårmiljö vilket underlättar upplösning av fibrinbeläggningar och nekroser. Förbandet passar till trycksår, fibrinbelagda eller nekrotiska sår, bensår och lätt vätskande sår.

Hur lång tid tar det innan ett sår blir infekterat?

Streptokocker som infekterar vävnad leder till infektion efter 1-2 dagar, medan stafylokocker kräver längre tid, 4-5 dagar, för att etablera en infektion. Bakterietillväxt i en sårodling är ingen grund för diagnosen sårinfektion. Utgå istället från tecken på inflammation, såsom rodnad, svullnad, värmeökning och smärta.