:

Hur avslutar man en aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur avslutar man en aktiebolag?
 2. Kan man sälja ett handelsbolag?
 3. Vad händer om en delägare i ett handelsbolag dör?
 4. Hur skriver man stiftelseurkund?
 5. Hur avslutar man en ekonomisk förening?
 6. Finns det aktier i ett kommanditbolag?

Hur avslutar man en aktiebolag?

Metoder för att avveckla själva aktiebolaget

 1. Likvidation. En likvidation innebär att ett aktiebolag blir upplöst . ...
 2. Konkurs. Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att samtliga tillgångar, i den utsträckning det går, används för att betala bolagets skulder.
 3. Fusion. ...
 4. Delning.

Kan man sälja ett handelsbolag?

Du kan sälja din andel i bolaget. Bolaget kan sälja verksamheten, det vill säga inkråmet. Du kan överlåta företaget till nästa generation genom arv, testamente eller gåva.

Vad händer om en delägare i ett handelsbolag dör?

Då en bolagsman har dött ska handelsbolaget träda i likvidation om ni inte avtalat om annat i bolagsavtalet eller du som kvarvarande bolagsman väljer att utesluta dödsboet enligt 26 och 30 §§ lagen om handelsbolag och enkla bolag (HBL).

Hur skriver man stiftelseurkund?

Innehåll i stiftelseurkunden

 1. datum för stiftandet.
 2. hur mycket som ska betalas för varje aktie.
 3. hur många aktier varje stiftare tecknar sig för.
 4. vilka som ska sitta i styrelsen, dvs. ...
 5. det först föreslagna företagsnamnet.

Hur avslutar man en ekonomisk förening?

Fem sätt att avveckla en ekonomisk förening

 1. Likvidation sker genom att tillgångarna förvandlas till pengar, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas enligt stadgarna.
 2. Konkurs sker om föreningen är på obestånd, alltså inte kan betala sina skulder.
 3. Fusion sker när föreningen går upp i en annan förening.

Finns det aktier i ett kommanditbolag?

Du kan avveckla din del av verksamheten i ett handels- eller kommanditbolag genom att sälja dina andelar. Det fungerar i princip som att sälja aktier i ett aktiebolag och bolaget finns kvar med samma skulder och tillgångar som tidigare. Ett ägarskifte innehåller flera olika faser.