:

Hur avsluta Akassa?

Innehållsförteckning:

  1. Hur avsluta Akassa?
  2. Vad händer om man inte betalar Kommunal avgift?
  3. Är det uppsägningstid på facket?
  4. Vad händer om man går ur Kommunal?
  5. Vad ingår i medlemsavgiften kommunal?
  6. Hur mycket betalar jag kommunal?

Hur avsluta Akassa?

Om du vill gå ur a-kassan måste du meddela oss det skriftligt. Tänk på att din ersättning kan påverkas om du går ur a-kassan. Ditt medlemskap avslutas per automatik månaden innan du fyller 65 år. Däremot måste du själv meddela oss skriftligt att du vill gå ur a-kassan om du tar ut din pension i förtid.

Vad händer om man inte betalar Kommunal avgift?

Även om du har begärt utträde ur Kommunal kan du få hem avier för avgiften (eller att medlemsavgift dras på annat sätt). Det kan bero på flera orsaker. Ditt medlemskap avslutas först när alla avgifter är betalda (det som kallas att utträdet verkställs).

Är det uppsägningstid på facket?

Om det inte är något angivet i ditt avtal så gäller det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Finns inget kollektivavtal gäller LAS, lagen om anställningsskydd. Enligt LAS gäller en månads uppsägningstid om du säger upp dig själv, oavsett hur länge du arbetat på arbetsplatsen.

Vad händer om man går ur Kommunal?

När alla avgifter är betalda avslutas medlemskapet och ett medlemsintyg skickas till dig. Har du endast begärt utträde ur Kommunals fackförbund kommer a-kassemedlemskapet att flyttas över till den Enskilda a-kassan så snart avgifterna är betalda och förbundsmedlemskapet har avslutats.

Vad ingår i medlemsavgiften kommunal?

I medlemsavgiften ingår en bra hemförsäkring, inkomstförsäkring och en försäkring mot olycksfall och skador på fritiden. Du erbjuds även en bra livförsäkring, som betalar ersättning både vid lång sjukskrivning och vid dödsfall.

Hur mycket betalar jag kommunal?

Avgiftsbeloppen uppdateras varje år. Kommunals kongress 2019 beslutade att det är rimligt att den lägsta avgiftsnivån åtminstone ska täcka kostnaden som varje medlem har. Därför höjs den lägsta medlemsavgiften nu till 140 kronor.