:

Hur avslutar man ett blogginlägg?

Innehållsförteckning:

 1. Hur avslutar man ett blogginlägg?
 2. Hur avslutar man en krönika?
 3. Hur du skriver en krönika?
 4. Hur lång ska en krönika vara?
 5. Hur avslutar man med Mvh?

Hur avslutar man ett blogginlägg?

Använd rubriker Ta dig tid och fundera ut en kort och slagkraftig rubrik. Även det kan ibland vara lättare efter du har skrivit texten.

Hur avslutar man en krönika?

Krönikan kan avslutas på olika sätt. Det kan vara genom att kröni- kören drar en slutsats utifrån de argument, reflektioner och resonemang som förts fram eller genom att hon eller han riktar en uppmaning till läsarna.

Hur du skriver en krönika?

Checklista

 1. hittat en händelse som du reagerat på, gärna från vardagen.
 2. skrivit en kort intresseväckande inledning.
 3. förklarat hur och varför händelsen berört dig.
 4. tagit frågan till ett större sammanhang.
 5. argumenterat för din sak.
 6. tänkt på vilka motargument som finns och bemött dem.
 7. knutit ihop krönikan med en avslutning.

Hur lång ska en krönika vara?

Texten ska vara max 1-1,5 sida lång.

Hur avslutar man med Mvh?

Idag är det vanligt att använda Med vänlig hälsning och Vänliga hälsningar som avslutningsfras i e-brev från myndigheter. Det är gängse fraser som du tryggt kan använda i alla sammanhang, utom möjligen de mest informella. Men det går inte lika bra att använda förkortningen MVH istället för Med vänlig hälsning.