:

Vilka ska ha kunskap om de arbetsmiljöfrågor som är aktuella i verksamheten?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka ska ha kunskap om de arbetsmiljöfrågor som är aktuella i verksamheten?
 2. Vad kan dålig inomhusmiljö leda till?
 3. Kan man jobba med kol?
 4. För vem gäller Sam?
 5. Vem måste följa det som står i arbetsmiljölagen?
 6. Hur vet man att det är dålig ventilation?
 7. Vad är inomhusmiljön?

Vilka ska ha kunskap om de arbetsmiljöfrågor som är aktuella i verksamheten?

Alla arbetstagare behöver ha grundläggande kunskaper om de risker som finns i verksamheten och vad som kan främja arbetshälsan. Chefer och arbetsledare behöver dessutom ha kunskap om att driva arbetsmiljöarbete. Sådana kunskaper kan de få genom särskild utbildning eller genom att aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Vad kan dålig inomhusmiljö leda till?

Vilka besvär kan man få?

 • irritation i ögon, näsa och hals.
 • känsla av torr hud och torra slemhinnor.
 • hudrodnad.
 • mental trötthet.
 • huvudvärk.
 • ofta förekommande luftvägsinfektioner och hosta.
 • heshet, pipande andning och ospecifik överkänslighet.
 • illamående och yrselkänslor.

Kan man jobba med kol?

Misstänker man som läkare att patientens KOL har orsakats av jobbet, ska patienten få information om möjligheten att anmäla det som en arbetsskada. Källa: Brisman J, Torén K. »KOL, också en yrkessjukdom«. I: KOL – en dold folksjukdom.

För vem gäller Sam?

Alla arbetsgivare – oavsett om de har en eller många hundra anställda – måste enligt lagen bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Att ha ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är så viktigt att det finns med i Arbetsmiljölagen och en föreskrift från Arbetsmiljöverket: AFS 2001:1.

Vem måste följa det som står i arbetsmiljölagen?

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna. Arbetsgivaren har alltid ansvaret men kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet.

Hur vet man att det är dålig ventilation?

8 tecken på dålig ventilationen i huset Imma på badrumsspeglarna stannar kvar längre än en halvtimme efter dusch. Luften i huset känns unken och luktar illa. Huvudvärk utan känd orsak. Stekos sprider sig i huset.

Vad är inomhusmiljön?

Många tillbringar den största delen av sin arbetstid inomhus. Det är därför viktigt att inomhusmiljön inte leder till olycksfall eller ohälsa. För att skapa en bra arbetsmiljö inomhus finns regler om ljud, ljus, luft, temperatur och lokalers utformning.