:

Hur länge ska man arkivera bokföring?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge ska man arkivera bokföring?
 2. Hur arkiveras verifikationer?
 3. Hur länge ska årsbokslutet arkiveras?
 4. Hur länge ska räkenskapsmaterial sparas?
 5. Hur länge måste man arkivera?
 6. Hur länge ska räkenskapsinformation sparas?
 7. Vad ska arkiveras?
 8. Hur länge ska fakturor arkiveras?
 9. Hur länge ska man arkivera löneunderlag?
 10. Hur länge ska bokföring förvaras?

Hur länge ska man arkivera bokföring?

att arkivera räkenskapsinformationen i ordnat skick och på betryggande sätt inom landet under minst 7 år. Tänk på att även uppgifter på datamedia kan vara räkenskapsinformation.

Hur arkiveras verifikationer?

Enligt bokföringslagen ska räkenskapsinformation arkiveras (sparas) i sju års tid – och i den form den hade när den kom till företaget. Får exempelvis ett företag in material på papper ska det också arkiveras på papper och har det kommit in elektroniskt ska det arkiveras elektroniskt.

Hur länge ska årsbokslutet arkiveras?

Enligt bokföringsnämnden och den svenska bokföringslagen så ska den arkiveras i minst sju år. Det här gäller då inte enbart själva bokföringen utan också alla kvitton, dokumentation och annat underlag samt deklaration och årsredovisning.

Hur länge ska räkenskapsmaterial sparas?

Förvaltaren ska bevara räkenskapsmaterialet under minst sju år från utgången av det kalenderår då konkursen avslutades. I övrigt tillämpas 7 kap. bokföringslagen (7 kap.

Hur länge måste man arkivera?

Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen.

Hur länge ska räkenskapsinformation sparas?

- Företagets räkenskapsinformation ska sparas fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Alltså om ett företag har bokslut 2019-08-31, ska bokföringen sparas fram till 2026-12-31.

Vad ska arkiveras?

Det är en lång lista på dokument som man borde spara, bland annat:

 • protokollen med bilagor.
 • årsberättelser och verksamhetsplaner.
 • inkommen korrespondens.
 • kopior av utgående brev.
 • tal.
 • föredrag.
 • artiklar.
 • föreläsningar.

Hur länge ska fakturor arkiveras?

Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen.

Hur länge ska man arkivera löneunderlag?

Löneunderlag bör sparas i 10 år, vilket grundar sig i att en obestridd lönefordran preskriberas efter 10 år.

Hur länge ska bokföring förvaras?

Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen.