:

Hur arbetar Volvo med hållbarhet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur arbetar Volvo med hållbarhet?
 2. Vad gör Volvo?
 3. Varför jobba på Volvo?
 4. Vilka resurser använder Volvo?
 5. Är Volvo hållbart?
 6. Var produceras Volvo?
 7. Hur har Volvo utvecklats?
 8. Hur företaget redovisar sitt samhällsansvar?
 9. Hur fungerar företagens samhällsansvar och redovisning?

Hur arbetar Volvo med hållbarhet?

Det innebär att de komponenter och material som används inte bara återvinns i slutet av bilens brukbara livslängd utan också återanvänds vid tillverkning av nya fordon. Därför designar vi våra bilar för att minimera avfall och i större utsträckning använda återvunna och biobaserade material.

Vad gör Volvo?

Aktiebolaget Volvo är moderbolag för Volvokoncernen, även Volvo Group, som tillverkar lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, marina och industriella drivsystem.

Varför jobba på Volvo?

Automatiserad körning, elektromobilitet och uppkopplade fordon ger effektivare, säkrare och renare samhällen möjlighet att växa och blomstra. När du arbetar inom Volvo, arbetar du tillsammans med några av de vassaste och mest kreativa människorna i branschen för att forma den värld du vill leva i.

Vilka resurser använder Volvo?

 • Översikt.
 • Automatisering.
 • Innovation Labs.
 • Uppkopplad teknik.
 • Samarbeten.
 • Elektromobilitet. Bränsleceller.
 • Forskning & utveckling - milstolpar.

Är Volvo hållbart?

Volvo uppfattas nu som mest hållbart i branschen, och inte enbart på grund av företagets säkerhetstänk. – Volvo med VD Håkan Samuelsson i spetsen har under senare år blivit tydligare med sina ambitioner kring omställningen till elfordon. ... Fem år senare, 2030, ska Volvo bli ett renodlat elbilsmärke.

Var produceras Volvo?

Huvudkontoret för AB Volvo ligger däremot i Lundby på Hisingen i Göteborg. Tillverkning sker även i fabrikerna i Skövde, Olofström, Gent (Volvo Car Gent), Belgien och i Chengdu, Kina samt Daqing, i Kina.

Hur har Volvo utvecklats?

Volvo har sedan 1927 utvecklats från en liten lokal industriverksamhet till en av de ledande leverantörerna av kommersiella transportlösningar. Vi tillverkar lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och drivsystem för marint och industriellt bruk.

Hur företaget redovisar sitt samhällsansvar?

Företags samhällsansvar, CSR (corporate social responsibility), kallas tanken att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Det innebär i praktiken att företag frivilligt integrerar miljöhänsyn och socialt samhällsansvar i sin verksamhet.

Hur fungerar företagens samhällsansvar och redovisning?

Redovisningen av Corporate Social Responsibility innebär att företagen frivilligt tar ett större ansvar gentemot samhället. ... Dels redovisar företagen vilka skäl de har att arbeta med CSR och dels redovisar de vilka resultat de uppnått i och med detta (Löhman och Steinholtz 2003).