:

Vad kämpar UNICEF för?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kämpar UNICEF för?
 2. Hur jobbar barnkonventionen?
 3. Vad gör UNICEF mot barnarbete?
 4. Vad betyder UNICEF på svenska?
 5. Vad är dåligt med UNICEF?
 6. Hur uppfylls barnkonventionen?
 7. Hur många barn räddar Unicef varje år?

Vad kämpar UNICEF för?

FN har gett oss i uppdrag att arbeta för att barnkonventionen ska följas av alla länder som skrivit under den. Vi arbetar alltså inte med välgörenhet, utan kämpar för alla barns självklara rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda.

Hur jobbar barnkonventionen?

Vad är barnkonventionen?

 • 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
 • 3 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
 • 6 Alla barn har rätt till liv och utveckling.
 • 12 Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Vad gör UNICEF mot barnarbete?

Vad gör UNICEF? Barnarbete är ett komplext samhällsproblem som behöver motarbetas med olika typer av insatser. Här är några insatser som UNICEF och andra FN-organ arbetar med: Bygga ut sociala skyddsnät såsom barnbidrag och andra typer av riktade bidrag till de allra mest utsatta familjerna.

Vad betyder UNICEF på svenska?

Unicef, en förkortning av engelskspråkiga United Nations Children's Fund (UNICEF), ursprungligen United Nations International Children Emergency Fund, eller FN:s barnfond är ett organ inom Förenta nationerna, grundat 11 december 1946.

Vad är dåligt med UNICEF?

UNICEF är FN:s barnfond, men vi får inget ekonomiskt stöd från FN. Vårt arbete finansieras uteslutande av frivilliga bidrag av privatpersoner och företag. Den största andelen pengar kommer från generösa privatpersoner som är Världsföräldrar, handlar i gåvoshopen, skänker pengar vid katastrofer eller ger andra gåvor.

Hur uppfylls barnkonventionen?

Barnkonventionens grundprinciper

 • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. ...
 • Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
 • Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.

Hur många barn räddar Unicef varje år?

Idag befinner sig 34 miljoner barn på flykt. UNICEF genomför omfattande katastrofinsatser och kämpar för att barn på flykt ska få allt de har rätt till.