:

Hur arbetar man på BUP?

Innehållsförteckning:

  1. Hur arbetar man på BUP?
  2. Hur hamnar man på BUP akuten?
  3. Vad gör en socionom på BUP?
  4. Vem kan remittera till BUP?
  5. Hur mår BUP?

Hur arbetar man på BUP?

Bup är till för dig som mår psykiskt dåligt. De som jobbar där kan hjälpa dig att må och funka bättre. De kan också göra utredningar för att ta reda på varför du mår dåligt och vilken hjälp du behöver. På bup kan du till exempel få hjälp om du har svår ångest, skadar dig själv eller har en depression.

Hur hamnar man på BUP akuten?

Varför kommer man till BUP Akuten? Ungdomar som kommer till oss har stark akut ångest eller långvarig nedstämdhet som blivit ohållbar. De kan ha gjort självmordsförsök, eller hotat att göra det, eller allvarligt skadat sig själva.

Vad gör en socionom på BUP?

Inom BUP, barn och ungdomspsykiatrin, arbetar barnpsykologer generellt sätt med att ta reda på om ett barn eller ungdom har ett neuropsykiatrisk diagnos t. ex. adhd eller autism. De arbetar tillsammans med en psykiater om det föreligger en diagnos.

Vem kan remittera till BUP?

Här kan du söka fram bup-mottagningar i alla regioner. En del mottagningar har ett kontaktformulär som du fyller i. I vissa regioner kan du kontakta bup genom att logga in. ... Behöver ni en remiss kan ni fråga bup-mottagningen vem som hjälper till med det där ni bor.

Hur mår BUP?

Att barn och deras familjer söker hjälp är tecken på att behoven ökat men också att det glädjande nog är en lägre tröskel att söka hjälp och att många har positiva erfarenheter av hjälp från BUP. Om något av våra barn blir sjuka är verksamheter där vi kan söka hjälp det viktigaste som finns i samhället.