:

Är järnvitriol miljövänligt?

Innehållsförteckning:

  1. Är järnvitriol miljövänligt?
  2. Vilken panel till järnvitriol?
  3. Kan man måla på järnvitriol?
  4. Hur lång tid tar det för järnvitriol?
  5. Är järnsulfat miljövänligt?
  6. Hur farligt är järnvitriol?
  7. Hur många strykningar med järnvitriol?
  8. Vad innehåller järnvitriol?
  9. Varför måla med järnvitriol?

Är järnvitriol miljövänligt?

Järnvitriol har ansetts som ett miljövänligt sätt att behandla träfasader och har använts i många ekohus. Men på senare tid har järnvitriol omvärderats på grund av att det innehåller kemiska ämnen som man upptäckt kan orsaka allergiska hudreaktioner samt ge frätskador på hud och ögon.

Vilken panel till järnvitriol?

Välj ohyvlad granpanel som underlag. Järnvitriol hittar du i byggnadsvårdsbutiker. Ett kilo järnvitriol till 20 liter vatten är lagom. Blir lösningen för stark kan träet få en grön nyans.

Kan man måla på järnvitriol?

Kan man måla över en fasad som behandlats med järnvitriol? – Ja, slamfärger eller lösningsmedelsbaserade färger fungerar.

Hur lång tid tar det för järnvitriol?

För liten mängd järnvitriol kommer nämligen inte skapa någon förändring, medan en för stor mängd kan göra träet grönt. Det är i kontakt med väder och vind som järnvitriolen börjar verka. Några veckor efter påstrykning får träet en vacker och beständig brungrå eller silvrig färg (beroende på hur stor mängd som används).

Är järnsulfat miljövänligt?

Järnsulfat är ett naturnära ämne som används mot mossa i gräsmattan och utgör sannolikt inte någon fara för miljön.

Hur farligt är järnvitriol?

Ej klassat som akut-giftigt ämne. Produkten är hälsoskadlig. Såvitt vi vet har inga kroniska effekter rapporterats för denna produkt. Såvitt vi vet har inga cancerframkallande effekter rapporterats för denna produkt.

Hur många strykningar med järnvitriol?

Två strykningar flödigt, med torktid mellan. Sedan fick de torka över natten. Blandningen var ca 0,7kg järnvitriol till 10 liter vatten, med en liten tillsats av diskmedel för att bryta ytspänningen så att lösningen skulle tränga in bättre.

Vad innehåller järnvitriol?

Järn(II)sulfat eller järnvitriol (FeSO4) är ett vattenlösligt ämne med gröna kristaller. Det förekommer naturligt i mineralerna rozenit och melanterit.

Varför måla med järnvitriol?

Järnvitriol (järnsulfat) används ibland som ytbehandling för att få ett intryck av en grånad träyta, så att fasaden ser väderpåverkad ut vilket naturen annars sköter själv för obehandlat virke.