:

Vad betyder ordet ehuru?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder ordet ehuru?
 2. Vad betyder Änskönt?
 3. Vad är Fastän?
 4. Vad betyder oaktat?
 5. Är motgång korsord?
 6. Vad är en chimär?
 7. Vad är högdragen?
 8. Är fastän formellt?
 9. Vad betyder även om?

Vad betyder ordet ehuru?

Ehuru betyder 'fastän'. Man ser det någon gång använt i betydelsen 'hur', men det är fel. Ehuru är ålderdomligt och många har svårt att förstå ordet.

Vad betyder Änskönt?

Änskönt betyder i stort sett samma sak som fastän.

Vad är Fastän?

Fastän är en subjunktion (bisatsinledare), som betyder 'trots att'.

Vad betyder oaktat?

Oaktat betyder trots att.

Är motgång korsord?

Synonymer till motgång

 • bakslag, bakstöt, misslyckande, missöde, missräkning, besvikelse, motighet, olycka, nederlag, otur, osis, oflyt. motsatsord. framgång, tur.
 • Användarnas bidrag. smäll, debacle, slag.

Vad är en chimär?

Chimär kan syfta på: Chimär – ett ord av franskt och grekiskt ursprung, se Chímaira. Chimär (biologi) – inom botanik en växt där två olika vävnader växt samman, inom zoologi och medicin en individ med celler från två genetiskt olika individer.

Vad är högdragen?

Högdragen betyder ungefär detsamma som högmodig.

Är fastän formellt?

Både fastän och trots att anger i princip alltid att en viss omständighet gör att man kunde vänta sig att något annat inte vore möjligt eller sannoligt, men att detta andra ändå existerar eller äger rum. ”Fastän det redan är sommar är nätterna kalla”, ”Trots att den egentliga semesterperioden inte ännu har börjat finns ...

Vad betyder även om?

Även om används för att inleda bisatser. Bisatserna som även om inleder handlar om att en omständighet inte spelar någon roll. Omständigheten är ofta osannolik eller ofördelaktig. Även om filmen skulle vara dålig, tycker jag inte att det är bortkastade pengar att se den på bio.