:

Vem säljer Turex?

Innehållsförteckning:

  1. Vem säljer Turex?
  2. Vad angriper kål?
  3. Hur bli av med kålfjäril?
  4. Vad äter upp min grönkål?
  5. Hur slippa Kålfjäril?
  6. Hur skyddar ni era Kålplantor?
  7. Vad gör man med Kållarver?
  8. Hur får man bort Kållarver?
  9. Hur blir man av med Kålflugor?

Vem säljer Turex?

Turex | Blommor på Almaregården.

Vad angriper kål?

KÅLFJÄRIL (Pieris brassicae) (Lepidoptera: Pieridae) Kålfjärilen tillhörfamiljen vitfjärilar, Pieridae. Lar- verna angriper kålväxter och kan fläckvis orsaka stora skador i fålt. Kålfjärilen lägger sina ägg i samlingar om 20-100 stycken. Larverna uppträder därför i stora antal på plantorna, som snabbt kan kalätas.

Hur bli av med kålfjäril?

Äggen läggs ett och ett och snart kläcks mattgröna, behårade larver med gula linjer på sidor och rygg. Både kålfjäril och rovfjäril bekämpas genom att täcka grödorna med fiberduk innan fjärilarna har möjlighet att angripa.

Vad äter upp min grönkål?

Ett bekymmer är jordloppor. De hoppar upp från jorden och suger växtsaft vilket syns som små hål i bladen. I regel ingen stor skada men de nedersta bladen ser inte så vackra ut. Du kan förhindra angrepp av jordloppor genom att i början (första veckorna) täcka kålpnatorna med en fiberduk.

Hur slippa Kålfjäril?

När sedan larverna kryper runt kan man bekämpa dem med en bakterie som gör att de dör. Man löser upp ett bakteriepulvret i vatten tillsammans med en droppe diskmedel och sprutar på kålväxterna, gärna i omgångar, nästa gång de knaprar på dem så får de i sig bakterierna och dör.

Hur skyddar ni era Kålplantor?

Med ett kålnät kan du skydda dina kålplantor och hindra kålfjärilen och kålmalen från att lägga ägg. Det är viktigt att det kommer på plats så tidigt som möjligt – redan när du planterar ut dina försådda kålplantor.

Vad gör man med Kållarver?

Larver från olika slags fjärilar lever gärna på kål. Bästa skyddet är att täcka odlingen med kålnät. Skulle du ändå få ett angrepp kan du spreja kålen med ett larvskydd/Turex, som består av en bakterie som dödar larverna men är ofarligt i övrigt. Det finns också nematoder som är effektiva mot fjärilslarver.

Hur får man bort Kållarver?

Kållarver. Larver från olika slags fjärilar lever gärna på kål. Bästa skyddet är att täcka odlingen med kålnät. Skulle du ändå ett angrepp kan du spreja kålen med ett larvskydd/Turex, som består av en bakterie som dödar larverna men är ofarligt i övrigt.

Hur blir man av med Kålflugor?

Kålflugorna är svåra att bekämpa både i ekologisk och konventionell odling. Rovlevande skalbaggar som kortvingar och jordlöpare äter kålflugans ägg och larver. Dessa skalbaggar kan gynnas av så kallade skalbaggsåsar med tuvbildande gräs som övervintringsplatser.