:

Hur använda Målarremsa?

Innehållsförteckning:

 1. Hur använda Målarremsa?
 2. När använda Glasfiberremsa?
 3. Hur används spackelremsa?
 4. Hur sätta Glasfiberremsa?
 5. Hur man spacklar en gipsvägg?
 6. Hur fungerar pappersremsan?
 7. När ska man spackla?
 8. Hur spacklar man med Glasfiberremsa?
 9. Hur sätter man upp Renoveringsgips?
 10. Hur använder man Skarvremsa?

Hur använda Målarremsa?

Målartejp av papp, står emot förskjutningar och sprickbildning något bättre, men är svårare att använda. Målartejp läggs på det första lagret med spackel. Lägg på ytterligare ett lager med spackel innan det första lagret har torkat. Använd grovspackel av medium-kornstorlek, så kallat mediumspackel.

När använda Glasfiberremsa?

Glasfiberremsan kan användas för att få skarvar helt släta när du sätter upp glasfiberväv, exempelvis på fasade gipsskivor. De är också till för att armera skarvar mellan gipsskivor tillsammans med spackel för att skivorna inte ska spricka.

Hur används spackelremsa?

Använd spackelremsa i första lagret, och andra gången täcks remsan med ett ytlager. Övergången mellan vägg och tak av gipsskivor skall också förstärkas med spackelremsor om man inte tänker använda taklister. Spackling av övergångar kräver att man är extra noggrann.

Hur sätta Glasfiberremsa?

Glasfiberremsa sätts upp i skarvarna innan man börjar spackla, vilket gör den något lättare att använda. Pappersremsa sätts upp efter första grovspacklingen, vilket är lite klurigare, men den ger i gengäld ett bättre och hållbarare resultat. I den här arbetsbeskrivningen berättar vi hur du spacklar med pappersremsa.

Hur man spacklar en gipsvägg?

Spackla gipsväggar – steg för steg

 1. Kontrollera att alla skruvar är ordentligt indragna. ...
 2. Spackla först skarvarna. ...
 3. Jämna ut spacklet längst med skarven med en spackelspade.
 4. Spackla alla skruvhål och andra ojämnheter. ...
 5. Slipa de spacklade ytorna noggrant. ...
 6. Täck skarvarna med skarvremsor.

Hur fungerar pappersremsan?

Pappersremsan tar upp en del vatten ur spacklet och sväller därför något. När den torkar inne i spacklet drar pappret ihop sig och kan då skapa en spricka i spacklet ovanpå alldeles i kanten på pappersremsan.

När ska man spackla?

- Huvudregeln är att man behöver spackla på alla underlag inomhus där man vill ha en slät yta innan målning, tapetsering eller användning av annat väggmaterial.

Hur spacklar man med Glasfiberremsa?

Glasfiberremsan monteras över skarven och spacklas sedan över i två omgångar med slipning mellan varven. Glasfiberremsan är självhäftande vilket underlättar vid monteringen. Spackelremsan appliceras normalt direkt på skarven men kan även monteras efter att man applicerat ett tunt lager med väggspackel.

Hur sätter man upp Renoveringsgips?

Använd skruvdragare som försänker skruvarna 0,5–1,0 mm. Kartongen får ej skadas. Skruvarna skall sättas min 10 mm från skivkant med kartong och 12–15 mm från kanter utan kartong. Skruvlängden ska vara gipstjocklek + 20 mm in i träregel eller + ca 10 mm genom stålregel.

Hur använder man Skarvremsa?

Sprit ut spacklet över skarven och tryck fast skarvremsorna i spacklet innan det hunnit torka. Skarvremsor används för att undvika framtida sprickor. Använd alltid skarvremsor av papper, de är formstabila i alla riktningar. Lägg på ett nytt lager spackel över remsan direkt.