:

Hur tar man flagyl?

Innehållsförteckning:

  1. Hur tar man flagyl?
  2. Vad är flagyl bra för?
  3. Hur många timmar mellan flagyl?
  4. Kan flagyl krossas?
  5. Hur länge ska man ta flagyl?
  6. Kan man ta flagyl mot urinvägsinfektion?
  7. Hur snabbt verkar flagyl?
  8. Kan Seloken krossas?
  9. Kan man använda kåvepenin mot urinvägsinfektion?

Hur tar man flagyl?

Flagyl kan också användas vid vissa parasitsjukdomar och vid en särskild diarrésjukdom orsakad av bakterien Clostridium difficile. Hur tar man medicinen? Du bör ta tabletterna tillsammans med vätska, var noga med att skölja ner dem ordentligt.

Vad är flagyl bra för?

Flagyl används för att behandla infektioner orsakade av vissa typer av bakterier som lever utan syre (anaeroba bakterier). Flagyl används också för att undvika infektioner i samband med operation och vidare för att behandla infektioner orsakade av vissa encelliga organismer (protozoer).

Hur många timmar mellan flagyl?

Vuxna: 400 mg var 8:e timme i 5-7 dagar. Barn: 7,5 mg/kg var 8:e timme i 5-7 dagar. Urogenitala infektioner orsakade av Trichomonas vaginalis: Vuxna och ungdomar: 2000 mg som engångsdos.

Kan flagyl krossas?

Tablett Smakar illa. Kan ge fosterskador, tabletter bör därför inte krossas av de som kan vara gravida.

Hur länge ska man ta flagyl?

Vuxna och ungdomar: 2000 mg som engångsdos. Alternativt 200 mg 3 gånger dagligen under 7 dagar, alternativt 400 mg 2 gånger dagligen under 5-7 dagar. Vid de enstaka tillfällen då oral behandling ger gastrointestinala besvär kan man vid kolpitbehandling istället ge 1 vagitorium dagligen under 7-14 dagar.

Kan man ta flagyl mot urinvägsinfektion?

Läkemedlet används vid urinvägsinfektion. Läkemedel som innehåller metronidazol, till exempel Flagyl. Läkemedlet kan användas vid till exempel infektioner i tarmen och underlivet.

Hur snabbt verkar flagyl?

Vuxna: 400 mg var 8:e timme i 5-7 dagar. Barn: 7,5 mg/kg var 8:e timme i 5-7 dagar. Urogenitala infektioner orsakade av Trichomonas vaginalis: Vuxna och ungdomar: 2000 mg som engångsdos.

Kan Seloken krossas?

Om tabletterna eller kornen i kapslarna krossas eller tuggas förstörs den skyddande hinnan, vilket leder till försämrad effekt av läkemedlet. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och kornen sväljas med vatten och vissa av tabletterna kan lösas upp i vatten. Det är då viktigt att se till att hela dosen tas.

Kan man använda kåvepenin mot urinvägsinfektion?

Streptokocker respektive pneumokocker är både de vanligaste och farligaste orsakerna till dessa infektioner. I Sverige är vi så lyckligt lottade att penicillin (Kåvepenin) fortfarande är det medel som fungerar allra bäst på dessa bakterier varför Kåvepenin är förstahandsmedlet.