:

Hur skriver man CC i mail?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skriver man CC i mail?
 2. Vad betyder CC i ett mail?
 3. Vad betyder CC i brev?
 4. Hur ska ett mail se ut?
 5. Hur gör man CC?
 6. Kan man se om någon vidarebefordrar mail?
 7. Hur fungerar BCC?
 8. Vad betyder CC i Outlook?
 9. Vad är en CC?
 10. Hur kan en e post adress se ut?

Hur skriver man CC i mail?

3 svar på ”När ska du använda CC i ett mail?” Om du skickar ett e-post så skulle du kunna placera alla mottagare i Till-fältet, alternativt sätta några i CC-fältet. För SMS är det inte lika enkelt, vanligtvis kan du lägga fler mottagare men alla får dessa individuellt, utan att veta vilka de andra mottagarna är.

Vad betyder CC i ett mail?

Vad menas med cc:ade? Att cc:a en person innebär att man skickar en "carbon copy" till den personen. Detta gör man om man anser att den personen är berörd och borde ha möjlighet att läsa mailet.

Vad betyder CC i brev?

carbon copy): den avser dem som skall få en kopia av meddelandet, i motsats till dem som skall ha brevet i original. Användandet sträcker sig tillbaka till skrivmaskinister, som kopierade dokumentet med karbonpapper. ... Därmed borde även "cc" betyda kopia i plural.

Hur ska ett mail se ut?

Den korta versionen Skriv ett konkret och tydligt ämne. Var försiktig med att märka upp mail med flaggor som !! Använd rätt namn på den du skriver till. Dela upp olika frågor och önskemål i tydliga paragrafer eller punklistor.

Hur gör man CC?

Skillnad på ”To:”, ”CC:” och ”BCC:”

 1. To / Till. Avser huvudmottagaren av e-mailet.
 2. CC / Copy / Kopia. Avser till någon som du också vill ska ta del av e-mailet men som inte förväntas svara eller agera på innehållet.
 3. BCC / Hidden copy / Dold Kopia.
Farvar AP

Kan man se om någon vidarebefordrar mail?

Gör något av följande: Om du vill aktivera vidarebefordran, välj Starta vidarebefordran, ange vidarebefordra e-postadress och välj Spara. Obs!: Markera kryssrutan Spara en kopia av vidarebefordrade meddelanden se kryssrutan om du vill ha en kopia av det ursprungliga meddelandet kvar i din postlåda.

Hur fungerar BCC?

När du lägger till en mottagares namn i rutan Hemlig kopia i ett e-postmeddelande skickas en kopia av meddelandet till den mottagaren. Mottagare i Hemlig kopia visas inte för andra mottagare av meddelandet.

Vad betyder CC i Outlook?

När du lägger till en mottagares namn i rutan Hemlig kopia i ett e-postmeddelande skickas en kopia av meddelandet till den mottagaren. Mottagare i Hemlig kopia visas inte för andra mottagare av meddelandet. När du har aktiverat rutan Hemlig kopia visas den varje gång du skapar ett meddelande tills den inaktiveras.

Vad är en CC?

Cc-mått är helt enkelt avståndet från centrum av det ena skruvhålet till centrum av det andra skruvhålet i luckan, lådfronten eller på handtaget. Även kallat centrum/centrum-mått.

Hur kan en e post adress se ut?

En typisk e-postadress är av formen , där "example" är en organisation (domänen "example.com" är reserverad för användning som exempel), "com" är en toppdomän som anger land eller typ av organisation ("com" står för kommersiell) och ”användarnamn” betecknar ett postfack inom organisationen ...