:

Hur anmäler jag faderskap?

Innehållsförteckning:

 1. Hur anmäler jag faderskap?
 2. Hur fastställs ett faderskap?
 3. Måste man registrera faderskap?
 4. Hur får jag reda på mitt barns personnummer?
 5. Vart registreras faderskap?
 6. Vem kan föra talan om fastställande av faderskap?
 7. Hur och när registreras faderskap?
 8. Vad händer om man inte fastställer faderskap?
 9. När ska man anmäla faderskap?
 10. Vad ska man göra när man fått barn?

Hur anmäler jag faderskap?

Om ett nyfött barns föräldrar inte är gifta med varandra måste faderskapet utredas vid barnets födelse. Detta är socialnämnden skyldig att göra enligt lag. Sedan faderskapet blivit fastställt anmäls detta sedan till Skatteverket.

Hur fastställs ett faderskap?

Tingsrätten kan fastställa vem som är pappan Om inte familjerätten kan fastställa vem som är pappa till barnet kan tingsrätten fastställa faderskapet genom dom. Tingsrätten kan till exempel besluta om faderskapsutredning, en DNA-undersökning som utförs för att ta reda på vem som är barnets biologiska pappa.

Måste man registrera faderskap?

Ni som har fått barn och inte är gifta måste fastställa faderskap eller föräldraskap. Alla barn har rätt till sitt ursprung. Därför är det viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Hur får jag reda på mitt barns personnummer?

Nyfödda barn får sina personnummer automatiskt, men du som är förälder behöver ansöka om barnets namn inom tre månader. Den som har fött barnet får ett registerutdrag hemskickat till sin folkbokföringsadress tillsammans med en blankett för att ansöka om barnets för- och efternamn.

Vart registreras faderskap?

Socialnämnden underrättar Skatteverket när de har bekräftat ett faderskap. Skatteverket registrerar normalt faderskapet från det datum socialnämnden har godkänt bekräftelsen. Om socialnämnden har godkänt faderskapet före barnets födelse registrerar Skatteverket i stället faderskapet från och med barnets födelsedatum.

Vem kan föra talan om fastställande av faderskap?

Barn och vårdnadshavare kan väcka talan Talan om fastställelse av faderskapet kan väckas av barnet genom en stämningsansökan, enligt 3 kap. 5 § första stycket FB. Om modern har vårdnad om barnet får hon alltid föra barnets talan oavsett om hon är myndig eller inte.

Hur och när registreras faderskap?

Skatteverket registrerar normalt faderskapet från det datum socialnämnden har godkänt bekräftelsen. Om socialnämnden har godkänt faderskapet före barnets födelse registrerar Skatteverket i stället faderskapet från och med barnets födelsedatum. Socialnämnden ska skyndsamt utreda ärenden om faderskap.

Vad händer om man inte fastställer faderskap?

Om du inte anger honom som förälder glömde enheten berätta att en utredning kommer göras för att fastställa faderskapet och om du inte samarbetat där och de misstänker att du vet vem fadern är men inte vill ange detta så mister du rätten till underhållsstöd från staten.

När ska man anmäla faderskap?

Om ni bor tillsammans, är skrivna på samma adress, kan ni på ett enkelt sätt bekräfta faderskapet. Det kan ske innan eller efter förlossningen. Om ni vill bekräfta faderskapet innan förlossningen kan ni göra det efter utgången av graviditetsvecka 22. Kontakta familjerätten senast tre veckor före beräknad nedkomst.

Vad ska man göra när man fått barn?

Att göra för båda föräldrar

 1. Logga in i Vänta barn-guiden. I Vänta barn-guiden får du en personlig att göra-lista, lättlästa artiklar och tips samt fördjupad information om till exempel föräldrapenning, barnbidrag och 10-dagar. ...
 2. Meddela oss dina inkomstuppgifter. ...
 3. Planera föräldraledigheten. ...
 4. Ansök om föräldrapenning.