:

Varför ansöker man om konkurs?

Innehållsförteckning:

 1. Varför ansöker man om konkurs?
 2. Vad händer om man går i konkurs?
 3. Hur lång tid tar det att gå i konkurs?
 4. Vart lämnas en konkursansökan?
 5. Kan man sätta sig själv i konkurs?
 6. Vad händer om en enskild firma går i konkurs?
 7. Hur lång tid tar det innan en konkurs är avslutad?
 8. Vad innebär konkurs?
 9. Varför gör du en konkursansökan gällande dig själv?
 10. Vad är Ansökningsavgiften för annans konkurs?
 11. När ska ett aktiebolag försättas i konkurs?

Varför ansöker man om konkurs?

Ett beslut om konkurs fattas av tingsrätten på den ort där företaget har sitt registrerade säte. Ett aktiebolag ska försättas i konkurs om det inte kan betala sina skulder och att betalningsproblemen inte endast är tillfälliga.

Vad händer om man går i konkurs?

Svar: Konkursen inleds med att antingen företaget eller någon av fordringsägarna (borgenärerna) ansöker om konkurs hos tingsrätten. ... När tingsrätten beslutat om konkurs ska det beslutet kungöras. Tingsrätten utser en, eller flera, konkursförvaltare. Konkursförvaltaren tar över bestämmanderätten över tillgångar med mera.

Hur lång tid tar det att gå i konkurs?

Hur lång tid tar det? Om det är företaget eller personen själv som ansöker, beslutar tingsrätten vanligtvis om konkurs samma dag. Om en borgenär (den som personen/företaget har en skuld till) ansöker kallar tingsrätten till en förhandling i domstolen inom två veckor.

Vart lämnas en konkursansökan?

En gäldenär som är på obestånd kan försättas i konkurs på begäran av Skatteverket. Innan konkursansökan ges in till tingsrätt ska Skatteverket som regel skicka ett inkassokrav. Innan tingsrätten prövar obeståndsfrågan så ska tingsrätten pröva om borgenären har en fordran mot gäldenären som är obetald.

Kan man sätta sig själv i konkurs?

Du går inte i personlig konkurs om din enskilda firma gör det men om du inte kan betala firmans skulder kan du själv eller någon fordringsägare ansöka om personlig konkurs för dig. Om du går i personlig konkurs får du näringsförbud och det innebär att du inte får starta någon ny näringsverksamhet.

Vad händer om en enskild firma går i konkurs?

Konkurs av enskild näringsverksamhet. Du kan begära din verksamhet i konkurs om du inte längre kan betala verksamhetens skulder. ... Konkurs innebär ett företag avslutas genom att företagets alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder.

Hur lång tid tar det innan en konkurs är avslutad?

Om tillgångarna inte ens räcker till betalning av konkurskostnaderna så ska konkursen avskrivas. Om gäldenären lyckas nå en frivillig uppgörelse med borgenärerna eller det beslutas om ett ackord ska konkursen läggas ned. I övriga fall avslutas konkursen med utdelning till borgenärerna.

Vad innebär konkurs?

 • Konkurs innebär att tillgångar tas om hand och används för att betala av de skulder som bolaget har. ... Personligt betalningsansvar. En företrädare för ett aktiebolag kan personligen bli ansvarig att själv betala bolagets skatter och avgifter.

Varför gör du en konkursansökan gällande dig själv?

 • Om du gör en konkursansökan gällande dig själv så kostar det inget. I princip behövs inte heller någon speciell blankett. Du skriver enbart att du är ”på obestånd” vilket därmed betyder att du inte har ekonomi att betala de skulder du har. En ansökan ska även innehålla personuppgifter och en underskrift.

Vad är Ansökningsavgiften för annans konkurs?

 • Ansökningsavgift - 2 800 kronor För den som ansöker om annans konkurs. Använd vår betaltjänst. Konkursförvaltares kostnader. Om det finns tillgångar i konkursen, så kallad utdelningskonkurs, har förvaltaren rätt till ersättning ur konkursboet innan tillgångarna fördelas till borgenärerna.

När ska ett aktiebolag försättas i konkurs?

 • Ett beslut om konkurs fattas av tingsrätten på den ort där företaget har sitt registrerade säte. Ett aktiebolag ska försättas i konkurs om det inte kan betala sina skulder och att betalningsproblemen inte endast är tillfälliga.