:

Hur använder man en jordkällare?

Innehållsförteckning:

  1. Hur använder man en jordkällare?
  2. Hur många grader ska det vara i en jordkällare?
  3. När ska man vädra jordkällaren?
  4. Hur ska en jordkällare vara?
  5. Får man bygga jordkällare?
  6. Vad har man i en jordkällare?
  7. Hur man gör en jordkällare?

Hur använder man en jordkällare?

Genom att jorden bildar ett isolerande skikt håller en jordkällare alltid en betydligt lägre temperatur än omgivande luft sommartid och är frostfri på vintern. Innan kylskåpet var uppfunnet var jordkällare vanliga, framförallt på landsbygden, för att förvara livsmedel.

Hur många grader ska det vara i en jordkällare?

Här lagras potatis, frukt, saft, sylt och mycket annat på ett traditionellt och klimatsmart sätt. Temperaturen i jordkällaren varierar mellan 10–12 grader på sommaren och 4–6 grader på vintern och markens naturliga fuktighet gör att varorna förblir färska under lång tid.

När ska man vädra jordkällaren?

Se till att vädra rejält när temperaturen är mellan noll och fem t ex. Idag varierar källarens temperatur mellan +5 - +10 (golv - tak) när den är som varmast och +1 - +5 när den är som kallast.

Hur ska en jordkällare vara?

Det är viktigt att jordkällaren är tät mot vatten och skadedjur samt att den har ventilation. De flesta jordkällare har en luftsluss med dubbla dörrar. På så sätt minskar man mängden varm och fuktig luft att komma in på sommaren och på vinterhalvåret undviker man att värmen försvinner ut.

Får man bygga jordkällare?

När du planerar för att bygga en jordkällare ska du först kontakta byggnadsnämnden. Bestämmelserna kring jordkällarbygge skiftar från kommun till kommun och det är därför inte alltid nödvändigt med tillstånd, men det är viktigt att alltid kontrollera vilka regler som gäller i just din kommun innan du sätter igång.

Vad har man i en jordkällare?

Få andra investeringar i bostaden är så användbara som en egen jordkällare, där man kan förvara en stor del av familjens samlade årskonsumtion av färska och inlagda grönsaker. I en jordkällare kan man förvara rotfrukter och potatis i stora lådor med grus, torv eller grov sand.

Hur man gör en jordkällare?

Placeringen av jordkällaren är viktig. Man vill kunna gräva ett djupt hål och därför får det inte vara berg i vägen och det får inte heller vara för fuktigt. Gräver man nära grundvattennivån finns risken att vatten till slut tränger upp i jordkällaren.