:

Hur kan man hämta sin familj till Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan man hämta sin familj till Sverige?
  2. Hur ansöker jag om familjeåterförening?
  3. Kan man hämta sin syster till Sverige?
  4. Hur kan man hämta sin familj från Afghanistan?
  5. Kan man bjuda sin familj till Sverige?
  6. Kan jag hämta min bror till Sverige?
  7. Vad krävs för anhöriginvandring?
  8. Vad gäller för anhöriginvandring?

Hur kan man hämta sin familj till Sverige?

Om du har rätt till familjeåterförening kan du omfattas av ett så kallat försörjningskrav. Det betyder att du måste kunna försörja dig själv och din familj. Du måste också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när din familj flyttar till Sverige.

Hur ansöker jag om familjeåterförening?

Hur gör du för att ansöka om familjeåterförening? Din familj lämnar in ansökan från det land de bor i. De kan ansöka på svenska ambassaden eller på Migrationsverkets webbplats. När din familj ansöker om familjeåterförening måste de visa vilka de är.

Kan man hämta sin syster till Sverige?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd. Du kan i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige som inte är eller ska bli din make, maka, sambo.

Hur kan man hämta sin familj från Afghanistan?

Uppehållstillstånd som make, maka, sambo eller barn under 18 år. Det är i första hand din kärnfamilj som kan beviljas uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige. Med kärnfamilj menas make, maka, registrerad partner eller sambo, och barn under 18 år.

Kan man bjuda sin familj till Sverige?

Den du vill bjuda in ska ha en inbjudan från dig. Migrationsverket har en särskild blankett, Inbjudan inför ansökan om Schengenvisering, nummer 240011, som du ska fylla i och skicka till den du vill bjuda in. ... ett särskilt personbevis för ändamålet, Inbjudan, som du beställer från Skatteverket.

Kan jag hämta min bror till Sverige?

5 § utlänningslagen (UtlL). Reglerna om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en familjemedlem återfinns i 5 kap. UtlL. Är anknytningspersonen, alltså du, över 18 år gammal är kraven för att bevilja uppehållstillstånd höga och syskon kan endast i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till Sverige.

Vad krävs för anhöriginvandring?

För att en ansökan om uppehållstillstånd ska kunna beviljas måste försörjningskravet vara uppfyllt. Den som bor i Sverige måste kunna försörja sig själv och den familjemedlem som ansöker om uppehållstillstånd samt ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i, se 9 §.

Vad gäller för anhöriginvandring?

Anhöriginvandring, eller anknytningsinvandring, är när en person vill flytta till eller stanna i Sverige på grund av att den har en anhörig som är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige. Det gäller make, maka, sambo eller barn under 18 år och adoptivbarn.