:

Hur gör man en orosanmälan till soc?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man en orosanmälan till soc?
  2. Hur får man kontakt med soc?
  3. Hur går det till vid en orosanmälan?
  4. Vad händer vid en orosanmälan barn?
  5. Vad har socialen för nummer?
  6. Vad händer när SOC gör en utredning?
  7. När bör man göra en orosanmälan?

Hur gör man en orosanmälan till soc?

En orosanmälan gör man via Socialtjänsten, men det finns däremot ingen blankett för anmälan när det gäller oro för en vuxen person utan endast när det gäller barn. Däremot kan du fortfarande göra en orosanmälan. I anmälan behöver du förklara varför du känner oro för personen i fråga.

Hur får man kontakt med soc?

Ring din kommun och be att bli kopplad till socialtjänsten eller socialjouren om du vill få kontakt med soc. Socialtjänsten har öppet på dagarna mån-fre. Socialjouren har öppet kvällar och helger. Alla kommuner har sina telefonnummer på sina sajter.

Hur går det till vid en orosanmälan?

För att göra en orosanmälan behöver du inte ha bevis. Det räcker att du misstänker att det finns ett missförhållande för att din anmälan ska tas på allvar. Om du anmäler som privatperson får du vara anonym, men om du gör en orosanmälan i kraft av din yrkesroll måste du uppge ditt namn och var du jobbar.

Vad händer vid en orosanmälan barn?

När vi har tagit emot en orosanmälan görs en akut bedömning inom 24 timmar – en skyddsbedömning. Därefter görs en förhandsbedömning där vi bedömer om vi ska inleda utredning eller inte. I förhandsbedömningen får vi bara prata med anmälaren, vårdnadshavare och barnet/ungdomen för att få mer information.

Vad har socialen för nummer?

Om situationen är akut kan du ringa oss på socialkontoret via kontaktcenter på telefonnummer 08-579 210 00. Om socialkontoret är stängt kan du ringa socialjouren på 010-444 05 00. Socialjouren är också en del av socialtjänsten i Sollentuna men jobbar på kvällar och helger. Vid andra tider, ring polisen på 112.

Vad händer när SOC gör en utredning?

En utredning betyder att en socialsekreterare samlar in information och gör en bedömning om barnet eller familjen behöver något stöd. Utredningen handlar alltid om barnet och vad barnet behöver. Eftersom vårdnadshavare är ansvariga för sina barns välmående behöver utredningen också handla om vårdnadshavarens förmåga.

När bör man göra en orosanmälan?

Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa. ... Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.