:

Vad kostar 1 hektar betesmark?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar 1 hektar betesmark?
  2. Hur mycket får man för arrende?
  3. Vad kostar 1 hektar åkermark Skåne?
  4. Vad kostar åkermark i Sörmland?
  5. Vad kostar en hektar skog 2020?
  6. Hur mycket får man i gårdsstöd?
  7. Vad kostar åkermark i Östergötland?
  8. Vad kostar åkermark på Gotland?

Vad kostar 1 hektar betesmark?

År 2019 var det genomsnittliga priset för åkermark 95 900 kr per hektar och för betesmark 34 200 kr. Jämfört med 2018 ökade priset på åkermark med knappt 6 % medan priset på betesmark minskade med drygt 3 %.

Hur mycket får man för arrende?

Mellan år 20 steg priset med 2 %. En hektar jordbruksmark kostar i genomsnitt 1 811 kr/ha per år i Sverige att arrendera och en hektar åkermark kostar 1 945 kr/ha. Priset för att arrendera en hektar betesmark var 5. Sedan 2011 har genomsnittet för betesmark varit i intervallet 525–600 kr/ha.

Vad kostar 1 hektar åkermark Skåne?

Den absolut dyraste åkermarken finns i Skåne, men där finns också åkermarker som inte är lika bördiga. All åkermark i Skåne är inte lika åtråvärd, säger Markus Helin. Genomsnittspriset för åkermark i landet låg på 145 000 kronor per hektar under 2020. Den dyraste kategorin av mark gick för, i snitt, 340 000 kronor.

Vad kostar åkermark i Sörmland?

År 1995 kunde man köpa en hektar åkermark för ett genomsnittspris på drygt 9000 kronor i produktionsområdet Svealands slättbygder dit Sörmland räknas. Det är ett minne blott. 2018 gick en hektar loss på det genomsnittliga priset 65 200 kr. Det är en prisökning med drygt 10 % från 2017.

Vad kostar en hektar skog 2020?

Real utveckling av priset på skogsmark under 10 år (2020)

20182020
Norra275296
Mellersta465483
Södra664703
Hela Sverige446470

Hur mycket får man i gårdsstöd?

Gårdsstöd: lämnas för all åkermark och betesmark som det finns stödrätter för. Varje stödrätt är värd i storleksordningen 130 euro/hektar. Stöd för unga: Unga lantbrukare cirka 60 euro per hektar för maximalt 90 hektar.

Vad kostar åkermark i Östergötland?

Den mest bördiga åkermarken återfinns i region 1 som motsvarar södra och nordöstra Skåne samt Östergötland. Här låg prisintervallet mellan 215 0 000 kronor per hektar, när 25 procent av alla försäljningar sorterats bort för att eliminera de allra högsta och lägsta noteringarna.

Vad kostar åkermark på Gotland?

Medelpriset i landet ligger idag på 122 500 kronor per hektar. På Gotland ligger det på 75 000 kr/hektar.