:

Hur påverkar missbruk anhöriga närstående?

Innehållsförteckning:

  1. Hur påverkar missbruk anhöriga närstående?
  2. Kan man leva med en missbrukare?
  3. Vad ska man göra om man misstänker att någon i ens närhet missbrukar?
  4. Hur tänker en missbrukare?
  5. Vad kan man göra för att hjälpa en alkoholist?
  6. Vad har missbruk för påverkan på samhället?
  7. Hur påverkas barn med missbrukande föräldrar?
  8. Hur vet man att någon använder droger?

Hur påverkar missbruk anhöriga närstående?

Om någon i din familj eller i din närhet har missbruksproblem kan det påverka dig på olika sätt. Många barn och ungdomar kan känna en oro och ångest över familjemedlemmens missbruk och hur det påverkar familjen. En del blir deprimerade och behöver någon att prata med.

Kan man leva med en missbrukare?

Att vara tillsammans med en alkoholist gör dig lätt till medberoende. Du kan bli fast i ett nät av lögner och leva i ett självbedrägeri. – Du är väldigt inriktad på att själv kunna hjälpa din partner alkoholisten, och ser inte att du själv behöver hjälp. Som anhörig går du också in i en otrolig förnekelse.

Vad ska man göra om man misstänker att någon i ens närhet missbrukar?

Du kan till exempel prata med en kompis, en förälder, en släkting eller någon som jobbar i skolan. Ni kan hjälpas åt att komma på vad ni ska göra. Du kan också kontakta en ungdomsmottagning, elevhälsan eller studenthälsan för att få stöd och tips. Du kanske kan be någon där att prata med personen du är orolig för.

Hur tänker en missbrukare?

Vissa blir väldigt arga, hotfulla, aggressiva, säger elaka saker och kanske börjar slåss eller slänga saker. Andra blir glada, uppåt och fulla av energi. En del blir närgångna, kramiga och kanske säger saker som den inte skulle ha sagt när den var nykter. Personen kan också pendla snabbt mellan olika känslolägen.

Vad kan man göra för att hjälpa en alkoholist?

– Vi brukar rekommendera att ta hjälp av självhjälpsgrupper som Länkarna eller Anonyma Alkoholister, AA. Det är lättare att kämpa tillsammans med andra. Det är en klar skillnad på en person som tar aktiv del i sin behandling och en som inte gör det, säger Steve Ottosson.

Vad har missbruk för påverkan på samhället?

Samhället påverkas på många sätt av missbruk. Användandet av alkohol och tobak är det vanligaste folkhälsoproblemet vi har i Sverige. Det krävs mycket resurser i form av vård och stöd för människor som lever med missbruk eller i en relation med någon som missbrukar.

Hur påverkas barn med missbrukande föräldrar?

Barn och unga som växer upp i familjer med missbruk, psykisk ohälsa och våld har högre risk att själva utveckla såväl psykisk som fysisk ohälsa jämfört med andra barn. Det är också vanligt att skolarbetet och skolresultaten påverkas negativt för dessa barn.

Hur vet man att någon använder droger?

Humörsvängningar. Om personen i fråga kan skifta mellan att vara glad och nedstämd, samt uttrycka grundlös ilska kan detta vara ett tecken på missbruk. Humörsvängningar är nämligen ett utav de tydligaste tecken på missbruk och något som är vanligt oavsett om det gäller ett spel-, narkotika- eller alkoholmissbruk.