:

Vart anmäler man oseriösa företag?

Innehållsförteckning:

  1. Vart anmäler man oseriösa företag?
  2. Vad är förbjuden marknadsföring och marknadsföringsmetoder enligt marknadsföringslagen?
  3. Vilken myndighet kan du vända dig till om du tycker att du har blivit felbehandlad vid köp av en vara eller en tjänst?
  4. Kan man anmäla försäljare?
  5. Vart kan du vända dig om du är missnöjd med en butik eller säljare?

Vart anmäler man oseriösa företag?

Gör en anmälan genom att använda anmälningsformuläret nedan. Du kan också skicka din anmälan via post.

Vad är förbjuden marknadsföring och marknadsföringsmetoder enligt marknadsföringslagen?

Förbjudna marknadsföringsmetoder Marknadsföringslagen innehåller ett särskilt förbud mot vilseledande och aggressiv marknadsföring. ... Marknadsföring anses aggressiv om den innehåller trakasseri, tvång, fysiskt våld eller hot.

Vilken myndighet kan du vända dig till om du tycker att du har blivit felbehandlad vid köp av en vara eller en tjänst?

Konsumentverket. Vilka myndigheter kan du vända dig till om du tycker att du har blivit felbehandlad vid köp av en vara eller en tjänst.

Kan man anmäla försäljare?

Anmäla företaget och säljmetoden Om du tycker att företaget bryter mot reglerna kan du tipsa Konsumentverket om det genom att göra en anmälan. Det kan till exempel handla om att: Företaget inte har följt reglerna om skriftligt godkännande. Företaget har varit otydliga med villkoren för varan eller tjänsten.

Vart kan du vända dig om du är missnöjd med en butik eller säljare?

Tvist med ett företag - kontakta Hallå konsument Har du en tvist med ett företag, till exempel en reklamation, får du bäst hjälp om du vänder dig till vår upplysningstjänst Hallå konsument eller konsumentvägledningen i din kommun.